GAS verkeer

Een gemeentelijke administratieve sanctie voor inbreuken inzake stilstaan en parkeren kan worden opgelegd wanneer er een inbreuk is tegen de zonale politieverordening verkeer.

De zonale en lokale politieverordening 

Er bestaan twee soorten overtredingen:

  • Overtredingen van de eerste categorie worden bestraft met een geldelijke boete van 58 euro.
  • Overtredingen van de tweede categorie worden bestraft met een geldelijke boete van 116 euro.

Procedure

Vaststelling en kennisgeving

Een overtreding wordt vastgesteld door de politie of door gemeentelijke vaststellers die daartoe bevoegd zijn. Zij stellen een proces-verbaal op en bezorgen het aan de sanctionerend ambtenaar.

De administratieve procedure wordt opgestart binnen de 15 dagen na ontvangst van de vaststelling. De sanctionerend ambtenaar deelt per gewone zending de vastgestelde feiten, de inbreuk en de voorgestelde administratieve geldboete mee aan de overtreder.

De overtreder betaalt de boete binnen de dertig dagen na de kennisgeving ervan, tenzij hij verweer aantekent.

Verweer indienen

Je kan steeds de opgelegde sanctie aanvechten door verweer in te dienen. Afhankelijk van het bedrag van de sanctie kan het verweer schriftelijk of mondeling gebeuren en dit binnen de dertig dagen na de kennisgeving.

  • GAS-boetes lager of gelijk aan 70 euro

    Hiervoor kan je enkel schriftelijk verweer indienen. Dit gebeurt per mail via sanctie@ieper.be of per brief gericht aan Stad Ieper, t.a.v. Sanctionerend Ambtenaar, Ter Waarde 1, 8900 Ieper.

  • GAS-boetes van meer dan 70 euro

    Je kan zowel schriftelijk als mondeling verweer indienen. Bij een hoorzitting mag je jouw mondeling verweer toelichten aan de sanctionerend ambtenaar die het dossier behandelt. Een afspraak maken kan via 057 451 815 of via sanctie@ieper.be

Na het verweer bezorgt de sanctionerend ambtenaar een kennisgeving van de uitspraak. Wanneer de sanctionerend ambtenaar het verweer ongegrond verklaart, wordt de overtreder op de hoogte gesteld en moet hij 30 dagen na de kennisgeving alsnog de boete betalen.

Beroep

Als de overtreder niet akkoord gaat met de beslissing na verweer, kan die beroep instellen via de politierechtbank binnen een maand na de kennisgeving van de beslissing.

Samenwerking

De sanctionerend ambtenaren van Stad Ieper treden ook op als behandelaars van GAS-vaststellingen op het grondgebied van Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Moorslede, Poperinge, Staden, Vleteren en Zonnebeke inzake overtredingen op de zonale politieverordening verkeer. De gemeenten sloten hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af.

Protocolakkoord

Meer informatie

Contactinformatie