Premie voor het gebruik van FSC-Hout

Online aanvragen Maak een afspraak

FSC staat voor Forest Stewardship Conucil, een niet-gouvernementele organisatie die wereldwijd streeft naar een duurzaam bosbeheer. Het winnen van dit hout gebeurt met respect voor de wetgeving, rechten van de inheemse volkeren, economische functie van het bos, ecologische en sociale betekenis. U kunt een premie aanvragen voor het gebruik van FSC-hout nadat de werken werden uitgevoerd.

Voorwaarden

  • Elke woning komt in aanmerking voor deze toelage. Indien de aanvrager geen eigenaar is van de woning, dient de eigenaar zich via mede-ondertekening akkoord te verklaren.

Procedure

  • Aanvraagformulier indienen na de uitvoering van de werken bij de dienst milieu

Meebrengen

  • Kopie van de factuur van de werken met vermelding FSC-registratie-nummer

Bedrag

  • De premie bedraagt 10% van de factuur met een maximum van 250 EUR
Online aanvragen Maak een afspraak

Contactinformatie