Formulier voorstel, vraag of verzoekschrift van de burger

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Dit formulier gebruik je voor een voorstel, vraag of verzoekschrift over de beleidsvoering of dienstverlening. Wens je jouw voorstel, vraag of verzoekschrift toe te lichten tijdens de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn, dan vermeld je dit expliciet. De toelichting mag hoogstens 10 minuten duren.

Adresgegevens
Deze aanvraag betreft een *
Wordt het voorstel, vraag of verzoekschrift nog door andere personen ondertekend? *

Ik wil dit voorstel, vraag of verzoekschrift voorleggen aan:

Organen van de stad *
Organen van het OCMW *
Wil je toelichting geven? *

Opgelet: je voorstel, vraag of verzoekschrift voor de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn, kan pas verder behandeld worden als er een lijst met voldoende ondersteuningsverklaringen wordt ontvangen. Hierop dienen de naam, voornaam, woonplaats, geboortedatum en handtekening te staan van minstens 300 inwoners die 16 jaar of ouder zijn.