Formulier Volksraadpleging

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Met dit formulier kan je als inwoner van Ieper een verzoek indienen tot het houden van een volksraadpleging (artikel 311 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur).

Adres

Opgelet: je voorstel voor een volksraadpleging kan pas verder behandeld worden als er een lijst met voldoende ondersteuningsverklaringen wordt ontvangen. Hierop dienen de naam, voornaam, woonplaats, geboortedatum en handtekening te staan van minstens 10% van de  inwoners die 16 jaar of ouder zijn.