Financiële tussenkomst in mutualiteitsbijdragen

Contact

Het ziekenfonds of de mutualiteit beheert de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Indien u niet meer in regel bent, kan het OCMW samen met u nagaan hoe u opnieuw in regel kan gesteld worden.

Procedure

Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld.

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • factuur ziekenfondsbijdrage
Contact

Contactinformatie