Extra omgevingsvergunningsplicht bij bouwkundig erfgoed in Ieper

Het beeld van de stad Ieper wordt in belangrijke mate bepaald door wederopbouwarchitectuur na WOI.

Wederopbouwarchitectuur staat voor de kenmerkende historiserende architectuur, daterend uit de jaren 1920 en 1930, waaruit Ieper voornamelijk werd heropgebouwd. Deze architectuurstijl kenmerkt zich door decorvormende, eclectische gevelwanden, vooral geïnspireerd door de lokale gotiek en renaissance.

Binnen de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter vrijwaring van het woonklimaat en het waardevol bouwkundig erfgoed wordt deze wederopbouwarchitectuur als waardevol bouwkundig erfgoed benoemd.

Om de beeldkwaliteit van deze Ieperse wederopbouw te vrijwaren voor de toekomst beschrijft de gemeentelijk stedenbouwkundige verordening hoe omgegaan dient te worden met dit erfgoed.

Daarbij wordt op basis van art. 22 een extra omgevingsvergunningsplicht bepaald voor het:

•vervangen of wijzigen van het buitenschrijnwerk

•vervangen of wijzigen van de dakbedekking

Alvorens dergelijke werken uit te voeren dient u te beschikken over een uitvoerbare omgevingsvergunning. U dient hiervoor een omgevingsvergunningsaanvraag via het omgevingsloket in of u neemt contact op met de stedelijke dienst Omgeving - Ruimtelijke Ordening zodat we u kunnen meedelen hoe u een omgevingsvergunningsaanvraag indient.

 

 

 

Contactinformatie