Omgevingsvergunning - Vergunning voor de exploitatie van een Ingedeelde Inrichting of Activiteit (IIOA)

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt vanaf 1 juni 2017 de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.
De indelingslijst met diverse rubrieken geeft aan of het een ingedeelde inrichting klasse 1 of klasse 2 betreft. Voor klasse 3 kan een melding volstaan.


Voorwaarden

Vooraleer u een aanvraag indient, kunt u best eerst nagaan of u een vergunning nodig hebt. Ga ook na of er stedenbouwkundige gekoppeld zijn aan de inrichting of activiteit.  Voor sommige inrichtingen of activiteiten en werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling.
Om zeker te zijn, neemt u best altijd vooraf contact op met uw gemeente.

Procedure

U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. Vervolgens wordt één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd.

Bedrag

Vanaf 1 januari 2018 wordt de dossierkost voor de omgevingsaanvraag ingevoerd. Hier kan u het reglement dat de dossierkost bepaalt consulteren.

 

Contactinformatie