Erkenning van een kind

Maak een afspraak

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij u duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen uzelf en een kind. Door een kind te erkennen hebt u dezelfde rechten en plichten ten opzichte van uw kind als uw partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

 • Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven.
 • Als het kind tussen 12 en 18 jaar is, moeten de moeder en het kind toestemming geven.
 • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind, is alleen de toestemming van het kind vereist.

Procedure

Een kind erkennen kunt u doen:

 • vóór de geboorte bij de ambtenaar van de burgelijke stand van uw woonplaats, met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren.
 • bij de geboorteaangifte zelf in de geboorteplaats - beide ouders aanwezig.
 • na de geboorte, zonder tijdslimiet.

Voor een erkenning vóór de geboorte moeten beide ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de woonplaats gaan om een authentieke akte te laten opmaken.

Als u de erkenning vóór de geboorte gedaan hebt, moet u bij de geboorteaangifte van het kind een afschrift van de erkenningsakte meenemen.

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder of als de moeder getrouwd is met een andere partner dan de vader, moet de echtgenoot of echtgenote op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Meebrengen

 • Identiteitskaarten
 • Uittreksel of afschrift van uw geboorteaktes.                                                                                               Indien geboorteakte uit het buitenland: nodig met legalisatie of met apostille.
 • Doktersattest, bij erkenning vóór de geboorte, met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is van éénling of meerling en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld.
 • Voor Niet-Belg woonachtig in buitenland, nog andere documenten nodig zoals:
  - Bewijs van nationaliteit (een nationaal paspoort of identiteitskaart volstaat)
  - Bewijs van woonst
  - Bewijs van burgerlijke staat.

Bedrag

De erkenning van een kind is gratis.

Maak een afspraak

Contactinformatie