Ieperse erkende verenigingen

 

Wat zijn 'Ieperse erkende verenigingen'? 

'Ieperse erkende verenigingen' zijn verenigingen die door stad Ieper erkend worden. De meeste verenigingen worden erkend op basis van het reglement van een van de stedelijke adviesraden (sportraad, cultuurraad, jeugdraad, NZ-raad, milieuraad,...). Verenigingen waarvan de activiteiten niet passen binnen het thema van één van deze adviesraden kunnen rechtstreeks door het stadsbestuur erkend worden. 

 

Welke voordelen zijn aan een erkenning verbonden? 

Alle erkende verenigingen genieten van het voordeeltarief voor huur van stedelijke ruimtes (vergaderzalen edm) en feestmateriaal. 

Verenigingen die erkend worden door een stedelijke adviesraad genieten vaak nog van bijkomende voordelen, zoals bijvoorbeeld subsidies. Dit verschilt van adviesraad tot adviesraad. 

 

Hoe kunnen verenigingen een erkenning aanvragen? 

De wijze van aanvragen verschilt per sector:

Alle andere verenigingen dienen hun aanvraag tot erkenning bij voorkeur online in via onderstaande knop ‘erkenning aanvragen’. Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in aanmerking genomen.

Erkenning aanvragen

De aanvraag wordt als volgt opgevolgd:

  1. De stadsdiensten nemen de aanvraag in behandeling. Eerst onderzoeken ze de ontvankelijkheid van de aanvraag.
  2. Vervolgens onderzoeken de stadsdiensten of de vereniging thuis hoort bij een stedelijke adviesraad. Indien nodig wordt advies gevraagd aan de best passende adviesraden.
  3. Past de vereniging bij een stedelijke adviesraad, dan wordt de aanvraag verder afgehandeld door de betreffende raad. Past de vereniging niet bij een stedelijke adviesraad, dan beslist het schepencollege over de erkenning van deze vereniging. 
  4. Alle verenigingen worden persoonlijk verwittigd van het resultaat van hun aanvraag.

 

Regelgeving

Erkenningsreglement Ieperse vereniging (Besluit gemeenteraad 4 oktober 2021) (Dit reglement is enkel van toepassing op verenigingen die geen lid kunnen worden van een stedelijke adviesraad)

Contact