TV- en filmopnames: toelating

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Wanneer heb je een toelating nodig om tv- en filmopnames te maken?

Om filmopnames op de openbare weg te maken in stad Ieper heb je een toelating nodig. Kleine opnames (met beperkte hinder) moet je minimum 10 dagen vooraf aanvragen. Grotere opnames (langer in tijd, meer hinder) vraag je minimum 2 maanden vooraf aan.

 

Gegevens van het productiehuis

Adresgegevens

Gegevens van de contactpersoon

Gegevens over de opname

Om welk soort opname gaat het? *
Wens je verkeersmaatregelen? *
Wens je medewerking van de brandweer? *
Wens je logistieke steun? *