Schoolstraat Eigenheerdstraat

De Eigenheerdstraat – een straat in de binnenstad waarin 3 scholen gevestigd zijn - werd volledig heraangelegd, met aandacht voor de zwakke weggebruikers, zitbanken en groen. Na de heraanleg zijn een aantal specifieke verkeersmaatregelen toegepast.

Schoolstraat
Vroeger mocht men de Eigenheerdstraat niet inrijden, tenzij men over een vergunning beschikte. Vanaf volgend schooljaar zal het principe van schoolstraat worden toegepast. Dit houdt in dat men op schooldagen bij schoolstart en –einde de straat niet mag inrijden met een gemotoriseerd voertuig, ook niet als bewoner. Aan het begin van de straat zullen oplichtende borden aangeven wanneer men de straat niet mag inrijden. 

 

Schoolstraat (enkel op schooldagen)

 

van

tot

van

tot

Ochtend

7:45:00

8:30:00

 

 

Maandag- en donderdagavond

15:30:00

16:30:00

 

 

Dinsdagavond

15:30:00

16:30:00

16:45:00

17:00:00

Woensdagmiddag

11:30:00

12:30:00

 

 

Vrijdagavond

14:50:00

15:30:00

15:50:00

16:30:00

Circulatie
In de Eigenheerdstraat blijft éénrichtingsverkeer gelden. Het tweede deel van de straat (tussen Fiersstraat en de Stuersstraat) wordt beperkt tot plaatselijk verkeer. In de Fiersstraat is tevens éénrichtingsverkeer voorzien, met een verplicht rijrichting naar de Maloulaan toe. Om de Fiersstraat te bereiken dient men voortaan door de Eigenheerdstraat te rijden, waarbij rekening moet worden gehouden met de schoolstraat. Het parkeren in de Eigenheerdstraat wordt voorbehouden voor bewoners.

Woonerf
Ook zal in de straat het principe van woonerf gelden. Voetgangers mogen bijgevolg de volledige breedte van de openbare weg gebruiken, spelen is er eveneens toegestaan. Bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen, zo nodig moeten zij stoppen. Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen. De voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren. In een woonerf is de snelheid beperkt tot 20 km/u.

Contactinformatie