Steun eerste leeftijdsmelk

Contact

Kind en Gezin streeft ernaar dat elk kind de best mogelijke start in het leven krijgt. Ze wijzen er dan ook op dat borstvoeding de beste keuze is. Als borstvoeding om een of andere reden niet mogelijk is, is flesvoeding een goed alternatief. Eerste leeftijdsmelk is een basisrecht van elk kind en werkt in op de ontwikkeling van het kind.

Deze noodzakelijke voeding is vrij duur.  In bepaalde gevallen kan het OCMW gezinnen steunen in deze grote kost. 

Voorwaarden

U hebt een doorverwijsbrief van Kind & Gezin.

 

 

Procedure

Om te onderzoeken om u in aanmerking komt neemt u volgende zaken mee:

  • Doorverwijs brief Kind & Gezin
  • Bewijzen van alle gezinsinkomsten
  • Bewijzen van alle vasten kosten en uitgaven.

De aanvraag gebeurt door de dienst welzijn. Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd krijgt u maandelijks (tot het kind de leeftijd van zes maanden heeft bereikt) een attest mee. Met dit attest kan de eerste leeftijdsmelk opgehaald worden in de apotheek. 

Bedrag

3 dozen eerste leeftijdsmelk per maand tot het kind de leeftijd van zes maanden heeft bereikt. 

Contact

Contactinformatie