Dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf

Contact

Als vreemdeling zonder wettig verblijfsstatuut, hebt u recht op dringende medische hulp als u dringende medische zorgen nodig heeft. Het OCMW betaalt in dit geval uw kosten voor dringende medische hulp.

Voorwaarden

  • U verblijft op het grondgebied van het OCMW
  • U hebt geen wettig verblijfstatuut in België, u verblijft zonder papieren in België
  • U hebt geen financiële middelen om de medische zorgen te betalen en bent behoeftig.

Procedure

U meldt zich aan bij het OCMW van uw feitelijke verblijfplaats met de vraag naar dringende medische hulp.

Contact

Contactinformatie