Disclaimer

Dit bericht, inclusief eventuele bijlagen, bindt de stad en OCMW Ieper op geen enkele wijze tenzij anders overeengekomen bij schriftelijke overeenkomst of tenzij het later wordt bevestigd door een conform de wettelijke voorschriften ondertekende brief. Evenmin kan de stad en OCMW Ieper aansprakelijk worden gesteld op grond van de inhoud van dit bericht of zijn bijlagen.