Dierenwelzijn

 


1) Verloren huisdier
Verloren hond of kat? Contacteer eerst het Dierenasiel Ieper als je huisdier zoek is.
Loslopende hond gezien? Meld dit bij de lokale politie


2) Een huisdier kopen of adopteren

Dierenasiel
In Ieper is er een honden- en een kattenasiel waar zowel verloren dieren als afgestane dieren terecht komen. Wie graag een hond of kat in huis neemt en hiervoor voldoende gemotiveerd is (en voldoende tijd en plaats heeft) kan met het Dierenasiel Ieper contact opnemen om een dier te adopteren.

Een hond in huis nemen moet een bewuste keuze zijn!
Wie een huisdier wil houden, moet hier vooraf goed over nadenken! Een dier is immers geen wegwerpartikel!!
Heb je voldoende plaats en tijd voor je dier? Wat doe je met je huisdier wanneer je op reis gaat?
Is er niemand in het gezin allergisch voor dieren? Welke eisen stelt het ras dat je voor ogen hebt, of welk karakter heeft je favoriete dier? Is het dier kindvriendelijk? Overweeg om je hond te socialiseren en ga al met de puppy naar een hondenschool. 
Informeer je vooraf grondig bij een dierenarts! Is je keuze definitief, informeer dan eerst eens in het dierenasiel of je daar geen dier kan adopteren!

De spelregels
Honden zijn welkom in Ieper. De hondenbaasjes moeten wel enkele regels in acht nemen, die ook in de Ieperse politieverordening staan opgenomen:

 • Alle honden, zonder onderscheid van ras of grootte, moeten men steeds aan een leiband houden op de openbare weg, in openbare plaatsen en in de parken.
 • De houders van honden moeten ervoor zorgen dat hun dieren, zonder de wil van hun eigenaar, niet op de openbare weg kunnen komen of woningen en tuinen van de buren betreden.
 • Bij het uitlaten van de hond moet men een zakje meenemen zodat men de hondenpoep onmiddellijk kan opruimen. Of de hond kan zijn behoefte doen in één van de aangeduide hondentoiletten.  
 • Laat de hond toch een poepje achter, dan moet het hondenbaasje dit onmiddellijk opruimen. Het niet-opruimen wordt beschouwen we als sluikstorten. Wie deze bepalingen toch aan zijn laars lapt, riskeert een GAS-boete van minstens 60 EUR.  Wie hondenpoep laat liggen riskeert bovendien ook nog eens een opruimbelasting van minstens 75 EUR!
 • Het ophitsen of niet terughouden van honden die voorbijgangers vervolgen, is verboden

Met meer dan 380 vuilnisbakjes en 10 hondentoiletten in Groot-Ieper bestaat er immers geen geldig excuus om afval achter te laten!

Registratieplicht voor honden
Honden moet men laten identificeren en registreren in een centrale databank. Dat moet gebeuren:

 • vóór men ze verkoopt of weggeeft
 • en in elk geval vóór ze vier maanden oud zijn.


Ook honden die uit het buitenland komen, moet men registreren. Voor plaatsing door asielen bestaat er een speciale procedure.
Wil je dat je hond vlot terugkomt als hij per ongeluk verloren loopt? Zorg er dan voor dat je alle nodige documenten meekrijgt als je een hond koopt en dat je elke verandering van gegevens (verandering van eigenaar of adres, overlijden van de hond) meedeelt aan de centrale databank. Sinds 1 juli 2014 is de registratie een bevoegdheid van de Vlaamse overheid.


3) Last van zwerfkatten

Kattenasiel
Ieper is een kattenstad. We zijn er dan ook trots op dat er een Iepers kattenasiel is.  
Als je een kat bij jou thuis wilt opvangen, adopteer er dan één uit ons asiel! Een geadopteerde asielkat werd door een dierenarts ontwormd, behandeld tegen vlooien, gesteriliseerd/gecastreerd, met een microchip geïdentificeerd, geregistreerd in een databank, gevaccineerd en gesocialiseerd. Bovendien adopteer je een kat aan een uitermate voordelige prijs. Wat wil je nog meer?

Meer info: Kies voor het Asiel  

Zwerfkattenproject
De stad Ieper voert een actief zwerfkattenbeleid in samenwerking met enkele dierenartsen en het dierenasiel.
Zwerfkatten vangen we systematisch. We laten de gevangen zwerfkatten onderzoeken en steriliseren. De dierenarts merkt de katten met een duidelijke knip in het oor en laat het dier terugplaatsen. Te zieke dieren zal de dierenarts diervriendelijk euthanaseren.  Zo wil de stad de zwerfkattenpopulatie indijken en de overlast verminderen. Wie plaatsen kent waar zwerfkatten komen of er zelf last van heeft, kan contact opnemen met de groendienst.
In geen geval mag men zelf zwerfkatten vangen en naar het asiel brengen.
Op bepaalde en door de stad gekende plaatsen volgen enkele erkende vrijwilligers het welzijn van zwerfkatten op.

Sterilisatieverplichting huiskat
Vanaf 1 september 2014 kunnen katten enkel worden gegeven of verkocht wanneer ze gesteriliseerd en geïdentificeerd zijn.
Vanaf de leeftijd van 5 maanden is een kat reeds vruchtbaar. Een niet-gesteriliseerde poes kan per jaar 2 tot 3 keer werpen en tijdens haar leven dus een honderdtal katjes werpen. De enige betrouwbare oplossing om de geboorte van katjes te voorkomen, is sterilisatie. Door de kat onvruchtbaar te maken voorkomen we het probleem van het dumpen van kittens, overlast door zwerfkatten of euthanasie.
Vanaf 1 september 2014 zal elke persoon die een kat wil verkopen of geven, ook burgers, vooraleer hij de kat afstaat, ze moeten laten steriliseren en identificeren.


4) Ziek gekwetst of dood dier gevonden

Vogelopvangcentrum
Opletten dat je gekwetste en (mogelijk) zieke dieren niet aanraakt met de blote handen. Een wild dier behoudt zijn verdedigingsreflexen, ook als het gewond is. Een beet of snavelhouw kan uitmonden in een geïnfecteerde wonde!
Wie een ziek of gekwetst in het wild levend dier vindt, kan contact opnemen met de erkende Vogelopvangcentra in Oostende of Beernem. Deze centra beschikken over de nodige officiële vergunningen om beschermde vogels en andere wilde dieren ter verzorging onder zich te houden. De centrumverantwoordelijke en de meewerkende dierenartsen belasten zich met de verzorging, de revalidatie en het opnieuw vrijlaten van noodlijdende wilde dieren en dit in de beste omstandigheden.

Wie graag als vrijwilliger meehelpt om zieke of gekwetste wilde dieren naar het vogelopvangcentrum te brengen kan contact opnemen met Vzw Natuurpunt De Bron.

Dode dieren
Opletten dat je dode dieren niet aanraakt met de blote handen. Dit kan immers een risico inhouden voor ziektes.
Wanneer je een dood dier merkt op of langs de openbare weg kan je de groendienst contacteren.

Mijn huisdier is dood, wat nu?
Je kan met je gestorven gezelschapsdier niet zomaar overal naartoe. Dierlijk afval hoort ook niet bij het restafval. Bij voorkeur komt het dode dier bij een erkende verwerker terecht. Dat kan op verschillende manieren.

 • Via een erkende ophaler (u betaalt dan wel de kosten voor het ophalen). De erkende ophalers per provincie vindt u op de website van OVAM in de lijst ‘Dierlijke Bijproducten’.
 • Door het dier naar een dierenarts te brengen die een milieuvergunning heeft voor het opslaan van dode dieren.
 • U kan het gestorven dier ook zelf naar een dierencrematorium of dierenbegraafplaats brengen. Sommige crematoria komen het dier ook ophalen. De erkende dierencrematoria per provincie vindt u op de website van OVAM in de lijst ‘Dierlijke Bijproducten’.
 • Is uw dier bij de dierenarts gestorven, dan zal de dierenarts het met een erkende ophaler meegeven.

Begraven?
Begraven in de tuin is de minst goede oplossing.
Je mag je dier in elk geval niet in de tuin begraven

 • als het gestorven is door een besmettelijke ziekte
 • als het meer dan 10 kg weegt
 • als de grond klei- of leemachtig is (omdat er dan onvoldoende ontbinding plaatsvindt).

Als u uw dier in de tuin mag begraven, dan

 • moet de put minstens een halve meter diep zijn
 • mag dat niet in een plastic of andere slecht afbreekbare verpakking. Alleen biologisch afbreekbare verpakkingen zijn toegelaten.

Het begraven van krengen of slachtafval op openbaar terrein is verboden.


5) Handelszaak voor dieren

Erkenning van een handelszaak voor dieren
Elke dierenhandelszaak moet erkend zijn. Sinds 1 juli 2014 is die erkenning een bevoegdheid van de Vlaamse overheid.
Bij de Dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid kan u een erkenning als handelszaak voor dieren aanvragen.

Opgelet: ook iedereen die geregeld honden of katten, toevertrouwd door hun eigenaar,  onderdak  en de nodige zorgen geeft, gedurende beperkte tijd en tegen vergoeding moet hiervoor erkend zijn als pensionhouderdoor de dienst Dierenwelzijn, ongeacht het aantal dieren dat men opvangt. 

Opvang zonder overnachting is ook een pensionactiviteit en dus erkenningsplichtig.

Meer info: Dierenwelzijn


6) Exotisch huisdier

Houden van exotische en/of gevaarlijke dieren
Voor het houden van andere dieren dan de klassieke huisdieren is in bepaalde gevallen een milieuvergunning of melding noodzakelijk.
Dit is zo ondermeer voor:

 • Het houden van uitheemse zoogdieren andere dan goudhamsters, dwerghamsters, woestijnmuizen, cavia’s e.d.
 • Houden vanaf 20 goudhamsters, dwerghamsters, woestijnmuizen, cavia’s e.d.
 • Het houden van gifslangen en dieren die door hun agressiviteit, giftigheid of gedrag een gevaar inhouden
 • Houden van reptielen
 • Houden van meer dan 20 papegaaien

Meer info: dienst Milieu


 7) Hulp aan dieren in nood

Voederen van dieren
Het voederen van dieren op het openbaar domein is verboden, zoals de politieverordening vermeldt:
Art. 3.2.7. Het is verboden dieren te voederen of voedselresten achter te laten op openbare wegen en waterlopen, behalve wanneer anders vermeld op een aankondigingsbord. 
Het voederen van dieren op de openbare weg is verboden omwille van dierenwelzijn.  Hoe goed bedoeld dit voederen soms is, het veroorzaakt veelal problemen en het aangeboden voedsel is meestal niet geschikt. Overmatig voederen kan dieren doen sterven en ook rattenplagen in de hand werken.
Wie in de eigen tuin de vogels wil voederen kan dit doen, zeker tijdens de wintermaanden.  Volgende tips kunnen daarbij helpen: 

 • Voederen mag op bescheiden schaal het hele jaar door (bijvoorbeeld met zaden), maar het is pas echt nodig als het vriest en/of sneeuwt.
 • Voeder niet teveel tegelijk en liefst 's ochtends (na een lange, koude nacht hebben vogels behoefte aan een stevig ontbijt) en tegen het einde van de middag (zo kunnen ze de nacht doorkomen). Overdadig voederen kan muizen en ratten aantrekken!
 • Geef geen voedsel waarin zout is verwerkt. In de kaas en het brood dat je voedert, zit al meer dan genoeg zout.
 • Voeder zeker geen margarine of boter, die werken als laxeermiddel. Voedsel dat makkelijk bevriest, zoals appels, voeder je best als geheel en niet in kleine stukjes.

Water is broodnodig!
In de winter is water even belangrijk als voldoende voedsel. Wanneer het gesneeuwd heeft, is het niet nodig voor water te zorgen. De vogels komen dan aan vocht door van de sneeuw te pikken. Bij vorst zet je best een bakje met water buiten. Voeg nooit zout aan het water toe!


8) Schade door dieren

Overlast door (ongewenste) dieren
Sommige dieren en planten zijn in bepaalde aantallen schadelijk voor het milieu, de natuur, de landbouw of woonomgeving. Om dit te verhelpen worden deze dieren en planten bestreden op openbaar domein door het stadsbestuur. De bestrijding op privédomein blijft echter de verantwoordelijkheid van de private eigenaar of huurder.

Duiven 
Duivenbestrijding gebeurt door de stad op de openbare gebouwen.
Wie zelf hinder heeft door duiven kan contact opnemen met een gespecialiseerde firma.

Ratten en Muskusratten
De stad heeft de wettelijke taak om muskusratten te bestrijden op openbaar terrein en langs waterlopen. Op privaat domein is dit echter geen taak van een gemeente. Wie last heeft van ratten kan contact opnemen met een gespecialiseerde firma.

Schade door wilde dieren
Door de geleidelijke verbetering van de natuur in Vlaanderen komen bepaalde wilde diersoorten meer voor en komen ze ook dichter bij de mens. Af en toe gaat dit helaas ook gepaard met schade.
De schade is soms door preventieve maatregelen te voorkomen. Zo kan je vossen en marters bij de kippen vandaan houden als je een voldoende hoge omheining (min. 180cm hoog) plaatst. Ook een afsluitbaar nachthok voor je pluimvee kan ongewenste verrassingen voorkomen.

Onder de noemer ‘Natuur als goede buur’ kan je via de website van het Agentschap Natuur en Bos over alle mogelijk schadelijke soorten meer informatie en ook preventieve tips inwinnen.
ls een wildsoort toch schade veroorzaakt aan gewassen of eigendommen kan de grondgebruiker of -eigenaar de wildsoort (laten) bestrijden als er geen andere oplossing bestaat.
De bestrijding moet men minstens 24 uur op voorhand melden aan het Agentschap voor Natuur en Bos.
Het Soortenschadebesluit bepaalt hoe in bepaalde gevallen schade door jachtwildsoorten kan worden vergoed via een administratieve procedure

Meer info: Agentschap Natuur en Bos


9) Verwaarloosde dieren

Melden van dierenverwaarlozing of -mishandeling
Merk je dat er dieren verwaarloosd of mishandeld worden of dat een dier in nood is? Dan kan je dat melden aan de Vlaamse overheid, die sinds 1 juli 2014 bevoegd is voor dierenwelzijn in Vlaanderen. Het kan zowel gaan over gezelschapsdieren als landbouwdieren. Ook problemen met verkoop van dieren kan je hier melden.

Meer info: Dierenwelzijn

Bij vermoedens van dierenverwaarlozing kan je ook contact opnemen met de lokale politie.
In een zeer dringende situatie kan je ook contact opnemen met de politie via het noodnummer 101.


10) Iepers natuurbeheer

Natuurbeheer in Ieper: ook met inzet van schapen
Op moeilijk beheerbare terreinen van de stad zetten we schapen in.  Momenteel heeft de stad een kudde van 43 schapen.
In het Hoornwerk gebeurt dit ook met koeien, die eigendom zijn van een landbouwer.
Door de inzet van deze dieren wordt het terrein beheerd en door graasbeheer verkrijgen we een toename van plantensoorten.
Sinds kort staan ook geiten in voor het beheer van een stukje van de vestingen.

Omwille van het welzijn van deze dieren is het verboden deze dieren te voederen of de dieren op te schrikken (bvb. door loslopende honden).

Meer info: groendienst

 

 

 

 

Contactinformatie