Dagelijks bestuur stedelijke sportraad

Voorzitter Paul Masschelein
Secretaris Carl Vanhoutte
Penningmeester Elleke Andries

De stedelijke sportraad van Ieper is een adviesorgaan die het stadsbestuur adviseert inzake het sportbeleid. 

De sportraad geeft adviezen aan het stadsbestuur zowel op eigen initiatief als op vraag van de stad rond alle aangelegenheden van de sport bv. tarieven, openingsuren, bouw van sportinfrastructuur ... . 

De adviesraad wordt vanuit de kernraad aangestuurd. Deze kernraad raad komt regelmatig samen om thema’s in het Iepers sportlandschap te bespreken.

Daarnaast kan in aparte werkgroepen een advies geformuleerd worden die via de kernraad aan het bestuur wordt voorgelegd.  

Contactinformatie