Collectieve schuldenregeling

Contact

Het leven is duur. Elke maand krijgen we verschillende facturen in de bus. Huur, elektriciteit, gas, water, ... moeten betaald worden. We ontvangen facturen voor premies, bijdragen of taksen die verschuldigd zijn.

In onze maatschappij worden we ook geconfronteerd met heel wat verleidingen die geld kosten. Wordt het u allemaal wat te veel? Ziet u door het bos de bomen niet meer? Of zou u graag wat ondersteuning krijgen bij al die financiële beslommeringen? Vreest u in de problemen te geraken of zit u al in de problemen?

Bij ons kan u terecht. Samen met een medewerker wordt gekeken welke vorm van hulp het best past bij uw hulpvraag .Wanneer uw situatie zeer ernstig is en niet in een redelijke termijn kan worden opgelost, stellen wij een collectieve schuldenregeling voor.  Wij kunnen dit voorstel pas doen nadat u (maximaal) 6 maanden in budgetbeheer bent geweest. CSR is een gerechtelijke procedure die over een vaste termijn loopt. Op die manier weet u van te voren hoelang u aan uw schulden zal moeten werken.  

 

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een collectieve schuldenregeling als u met grote structurele schulden worstelt die u onmogelijk binnen een redelijke termijn kunt terugbetalen. Een collectieve schuldenregeling is dus niet bedoeld om tijdelijke betalingsproblemen te regelen.

Handelaars komen net als vennootschapsvormen (nv, bvba,...) niet in aanmerking. Bij structurele schuldproblemen kunnen zij zich beroepen op een faillissement. Bij tijdelijke wanbetalingen kunnen zij beroep doen op de wet 'Continuïteit der ondernemingen'.

Een uitgebreider overzicht van de voorwaarden vindt u op de website van Eerste hulp bij schulden.

Procedure

Verzoekschrift

U vraagt een collectieve schuldenregeling aan met een verzoekschrift in tweevoud bij de arbeidsrechtbank van het arrondissement waar u woont.

Om dit verzoekschrift op te stellen gaat u langs bij een OCMW in uw gemeente of een CAW in uw regio. U kunt het verzoekschrift ook zelf opstellen. Informeer u hierover bij de arbeidsrechtbank van uw woonplaats.

Bemiddeling

Als u wordt toegelaten tot een collectieve schuldenregeling, stelt de rechter een erkend schuldbemiddelaar aan. De schuldbemiddelaar is onafhankelijk en zal dus evenveel rekening houden met uw belangen als met de belangen van uw schuldeisers.

Bedrag

Een collectieve schuldenregeling is niet gratis. Het is wettelijk vastgelegd hoeveel een schuldbemiddelaar mag aanrekenen. De schuldbemiddelaar zal zijn vergoeding altijd ter goedkeuring moeten voorleggen aan de rechter.

Hebt u niet genoeg geld om uw schuldbemiddelaar te betalen, dan komt het Fonds ter Bestrijding van de Overmatige Schuldenlast tussenbeide.

Contact

Contactinformatie