Cieper voor cultuur

 
 

Wat is de Cieper?

Sinds 2019 reikt de Ieperse Cultuurraad jaarlijks een of meer Ciepers uit. De Cieper (voor cultuur) bekroont een culturele duizendpoot. Hij/zij is zeer actief bij een culturele of socio-culturele vereniging. Hij/zij zet zich al vele jaren vrijwillig in (vooral) achter de schermen bij zijn of haar vereniging. Een vrijwilliger uit de duizend!

De laureaten van de Cieper worden op passende wijze in de bloemetjes gezet waarbij hun inzet in de kijker gebracht wordt.

 

Wat zijn de voorwaarden?

De Cieper kan worden toegekend aan een persoon. De voorgedragen persoon moet drie jaar in Ieper gedomicilieerd zijn op datum van de kandidaatstelling.

De Cieper kan slechts éénmaal aan een persoon toegekend worden. Hij/zij was nog geen laureaat van de Goliath of trofee voor cultuurverdienste.

 
 

Hoe verloopt de verkiezing?

De werkgroepen van de cultuurraad staan, onder leiding van de werkgroepverantwoordelijke, zelf in voor de verkiezing van hun kandidaat. Een werkgroep is niet verplicht om een kandidaat te kiezen.
 
De Ciepers worden jaarlijks bekend gemaakt op de algemene vergadering van de cultuurraad.
 
In een cyclus van drie jaar komen alle werkgroepen aan bod:
 

In het eerste jaar kiezen de volgende werkgroepen elk hun laureaat – er kunnen vier Ciepers uitgereikt worden:

 • koren
 • socio-culturele verenigingen centrum
 • geschiedenis
 • beeldexpressie


In het tweede jaar kiezen de volgende werkgroepen elk hun laureaat – er kunnen vier Ciepers uitgereikt worden:

 • instrumentale muziekverenigingen
 • socio-culturele verenigingen noord
 • cultuurspreiding
 • opvoeding en gezin


In het derde jaar kiezen de volgende werkgroepen elk hun laureaat – er kunnen vijf Ciepers uitgereikt worden:

 • toneel en dans
 • socio-culturele verenigingen zuid
 • beeldende kunst
 • natuur
 • culturele vrijetijdsbesteding
 
 

Onze laureaten

Jaar Laureaat Werkgroep
2019 Maurits Vandenberghe  Koren
2019 Rudy Dubois  Beeldexpressie
2019 Johan Beun Geschiedenis
2019 Suzy Bulckaen Socio-culturele verenigingen Centrum
2020 Rosette Strubbe Opvoeding en Gezin
2020 Firmin Rousseeuw Socio-culturele verenigingen Noord
2020 Anny Carpentier Cultuurspreiding
2020 Marie-Claire Luyten Instrumentale muziekverenigingen

 

Contact