Checklist

Al je vragen en benodigdheden voor het welslagen van je activiteit vraag je aan via één aanvraagformulier. Het is niet de bedoeling dat je voor hetzelfde evenement een aantal verschillende aanvragen indient. Bekijk dus eerst heel goed wat je allemaal wil aanvragen en welke documenten je nodig hebt. Als je alle info bij elkaar gesprokkeld hebt, kan je vlot het digitale aanvraagformulier invullen.

Cheklist