Centrum voor rechtshulp i.s.m. notarissen

Contact

Heb je eenvoudig advies of informatie nodig omtrent
- familiale aangelegenheden (samenwonen, trouwen, scheiden)
- erfrecht
- wonen (aankoop/huren van woningen en mogelijke gevolgen) of
- bemiddeling bij familale conflicten?
Contacteer ons om een afspraak te maken.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Deze dienstverlening is kosteloos.
Indien gewenst kan je worden bijgestaan door een maatschappelijk werker.

De zitdag voor rechtshulp in samenwerking met notarissen gaat tweemaandelijks door op dinsdagavond (uitgezonderd in juli en augustus) van 17u30 tot 18u30 in LDC De Kersecorf.

Vastgelegde data aan het onthaal van LDC De Kersecorf beschikbaar.

Bedrag

Deze dienstverlening is kosteloos.

Uitzonderingen

Geen zitdag in de maanden juli en augustus.

Contact

Contactinformatie