Invulformulier aanvraag ingebruikname openbaar domein

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Betalen
  • 4 Bevestiging

Contactinformatie

Gegevens werf

Gegevens Inname

Verkeershinder

Contactgegevens

Shop & Go parkeerplaatsen - Boomgaardstraat

Ter hoogte van huisnummers 10 tem 14 zijn er 2 shop & go parkeerplaatsen.

Voor deze plaatsen wordt er geen vergunning verleend.

Shop & Go parkeerplaatsen - Boterstraat

Ter hoogte van huisnummers 17 tem 21 zijn er 2 shop & go parkeerplaatsen.
Ter hoogte van huisnummers 41 tem 45 zijn er 3 shop & go parkeerplaatsen.

Voor deze plaatsen wordt er geen vergunning verleend.

Shop & Go parkeerplaatsen - de Stuersstraat

Ter hoogte van huisnummer 4 is er 1 shop & go parkeerplaats.

Voor deze plaats wordt er geen vergunning verleend.

Shop & Go parkeerplaatsen - D'hondtstraat

Ter hoogte van huisnummers 7 tem 9 zijn er 2 shop & go parkeerplaatsen.

Voor deze plaatsen wordt er geen vergunning verleend.

Shop & Go parkeerplaatsen - Diksmuidestraat

Ter hoogte van huisnummers 17 tem 21 zijn er 2 shop & go parkeerplaatsen.Ter hoogte van huisnummers 31 tem 33 zijn er 2 shop & go parkeerplaatsen.
Ter hoogte van huisnummers 69 tem 73 zijn er 2 shop & go parkeerplaatsen.

Voor deze plaatsen wordt er geen vergunning verleend.

Shop & Go parkeerplaatsen - Frenchlaan

Ter hoogte van huisnummers 6 tem 8 zijn er 2 shop & go parkeerplaatsen.
Ter hoogte van huisnummer 23 is er 1 shop & go parkeerplaats.
Ter hoogte van huisnummer 41 is er 1 shop & go parkeerplaats.

Voor deze plaatsen wordt er geen vergunning verleend.

Shop & Go parkeerplaatsen - Grote Markt

Ter hoogte van huisnummers 13 tem 17 zijn er 2 shop & go parkeerplaatsen.
Ter hoogte van huisnummer 29 is er 1 shop & go parkeerplaats.
Ter hoogte van huisnummers 41 tem 45 zijn er 3 shop & go parkeerplaatsen.

Voor deze plaatsen wordt er geen vergunning verleend.

Shop & Go parkeerplaatsen - Kauwekijnstraat

Ter hoogte van huisnummers 3 tem 5 (overzijde straat) zijn er 2 shop & go parkeerplaatsen.

Voor deze plaatsen wordt er geen vergunning verleend.

Shop & Go parkeerplaatsen - Menenstraat

Ter hoogte van huisnummers 4 tem 6 (overzijde straat) zijn er 3 shop & go parkeerplaatsen.
Ter hoogte van huisnummers 25 tem 31 zijn er 3 shop & go parkeerplaatsen.

Voor deze plaatsen wordt er geen vergunning verleend.

Shop & Go parkeerplaatsen - Neermarkt

Alle 8 de parkeerplaatsen in de straat zijn shop & go parkeerplaatsen.

Voor deze plaatsen wordt er geen vergunning verleend.

Shop & Go parkeerplaatsen - Rijselstraat

Ter hoogte van huisnummers 5 tem 7 zijn er 2 shop & go parkeerplaatsen.
Ter hoogte van huisnummers 38 tem 40 zijn er 2 shop & go parkeerplaatsen.
Ter hoogte van huisnummers 61 tem 63 zijn er 2 shop & go parkeerplaatsen.

Voor deze plaatsen wordt er geen vergunning verleend.

Shop & Go parkeerplaatsen - Sint-Jacobsstraat

Ter hoogte van huisnummer 1 zijn er 2 shop & go parkeerplaatsen.

Voor deze plaatsen wordt er geen vergunning verleend.

Shop & Go parkeerplaatsen - Stationsstraat

Ter hoogte van huisnummers 2 tem 12 zijn er 4 shop & go parkeerplaatsen.
Ter hoogte van huisnummers 44 tem 46 zijn er 2 shop & go parkeerplaatsen.
Ter hoogte van huisnummer 58 zijn er 2 shop & go parkeerplaatsen.


Voor deze plaatsen wordt er geen vergunning verleend.

Shop & Go parkeerplaatsen - Vandenpeereboomplein

Ter hoogte van huisnummer 15 zijn er 6 shop & go parkeerplaatsen.
Ter hoogte van huisnummers 19 tem 21 (overzijde straat) zijn er 2 shop & go parkeerplaatsen.
Ter hoogte van huisnummers 53 tem 55 zijn er 3 shop & go parkeerplaatsen.

Voor deze plaatsen wordt er geen vergunning verleend.

Shop & Go parkeerplaatsen - Tempelstraat

Ter hoogte van huisnummers 9 tem 15 zijn er 3 shop & go parkeerplaatsen.
Ter hoogte van huisnummer 28 zijn er 2 shop & go parkeerplaatsen.
Ter hoogte van huisnummer 41 (overzijde straat) zijn er 2 shop & go parkeerplaatsen.

Voor deze plaatsen wordt er geen vergunning verleend.

Ingebruikname openbaar domein niet-gemeentewegen

Er kan enkel een ingebruikname openbaar domein worden aangevraagd voor gemeentewegen. Meer informatie betreffende de overige wegen kan u hier vinden. 

Termijn inname

De aanvraag moet, in elk geval deze met mogelijke verkeershinder, minstens 3 werkdagen vooraf aangevraagd worden.  Laattijdige aanvragen zullen in de mate van het mogelijke nog behandeld worden, maar zijn geen garantie meer voor tijdige aflevering, waardoor de aanvrager mogelijks in gebreke blijft en zich blootstelt aan een bijkomende administratieve kost of een gemeentelijke administratieve sanctie.
Weekend inbegrepen (inname blijft doorlopen tijdens weekend)

Oppervlakte inname

Voor één container wordt een standaardoppervlakte van 7 x 2 m toegepast. Voor één parkeerplaats een oppervlakte van 6 x 2 meter.  

Aard inname *
Aanvrager *