Aangifte tweede verblijf

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Contactinformatie

Gegevens aanvrager

verklaart/verklaren hierbij:

Gegevens eigenaars

Gegevens huurders

Adres tweede verblijf