Attest van immatriculatie (oranje kaart)

Maak een afspraak

Een attest van immatriculatie is een voorlopige Belgische verblijfsvergunning voor niet-EU burgers. Zij verkrijgen deze vergunning in afwachting van een definitieve uitspraak over hun verblijf. Dit attest is ook gekend als de 'oranje kaart'.

De attesten van immatriculatie zijn geen verblijfstitels maar verblijfsdocumenten. De attesten van immatriculatie maken het niet mogelijk om vrij te reizen op het grondgebied van de Schengenruimte.

Voorwaarden

Gezinshereniging:

Ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister onder het statuut van gezinshereniging met een Belg of een EU-onderdaan (of niet-EU), tevens de bewijzen (met eventueel legalisaties) van huwelijk of wettelijke samenleving.

Asielaanvraag:

Ingeschreven zijn in het wachtregister onder het statuut van asielzoeker of in afwachting van de beslissing dienst Vreemdelingenzaken Brussel.

Procedure

Als de vreemdeling recht heeft op een attest van immatriculatie levert de dienst Burgerzaken dit af. Het attest van immatriculatie kan maandelijks of driemaandelijks verlengd worden.

Meebrengen

Gezinshereniging:

  • de bewijzen van familie- of partnerschap indien gezinshereniging met Belg of EU-onderdaan (bijvoorbeeld een huwelijksakte of geboorteakte)
  • nationaal paspoort
  • 4 recente pasfoto's met witte achtergrond

 

Asielaanvraag:

  • 2 recente pasfoto's met witte achtergrond
  • bijlage 25 of bijlage 26

Bedrag

5,00 EUR (ook duplicaat)

Maak een afspraak

Contactinformatie