Arbeidsbegeleiding

Contact

Het vinden van geschikt werk, is de dag van vandaag geen evidentie! Werkzoekenden die bij onze diensten gekend zijn, krijgen hulp in hun zoektocht naar een gepaste job.

Mensen die gerechtigd zijn op een leefloon of een equivalent leefloon, komen in aanmerking voor deze begeleiding. De doorverwijzing gebeurt automatisch, er hoeft hiervoor geen aanvraag ingediend te worden.

In een intensief traject gaan we samen met de werkzoekende op zoek naar de best mogelijk manier om uiteindelijk weer aan de slag te kunnen. Dit kan o.a. leiden tot:

  • Een gepaste job in het reguliere circuit
  • Het opdoen van de nodige werkervaring (tewerkstelling artikel 60 § 7, stages, of andere vormen van werkplekleren)
  • Het volgen van een opleiding
  • Doorverwijzing naar een gespecialiseerde dienst (bv. GTB)
Contact

Contactinformatie