Afrekening subsidie uitzonderlijke cultuurprojecten

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Contactinformatie

Projectbegroting

Verbintenis, controle en uitbetaling

Identificatie van de aanvrager

Adres

Omschrijving van het project

Evaluatie van het project

Financiële afrekening van het project - UITGAVEN

Verduidelijk welke uitgaven gedaan werden met verwijzing naar bijgevoegde bewijsstukken.

In dit formulier kunnen maximaal 10 uitgaven ingegeven worden. Heb je een meer gedetaileerde afrekening? Vul dan enkel het veld 'Totaalbedrag uitgaven' in en laad op het einde van het formulier jouw afrekeningsdocument op. 

Voor evenementen kunnen dat bijvoorbeeld zijn programmatiekosten (gages en catering artiesten, bookers …), promotiekosten (lay-out, drukwerk, advertenties, t-shirts, …), zaal/terrein (huur zaal/tent, huur toiletten, huur podium, aankleding, bezoek van de brandweer, schoonmaak …), Beveiliging (inhuren security, huur van walkietalkies …), technieken (audiovisueel materiaal, vergoeding techniekers, huur generator …), ander materiaal voor op het event (bonnetjes, toegangskaarten, polsbandjes, wegwijzers …), vergunningen en verzekeringen (extra verzekering, Sabam, billijke vergoeding …), catering (aankoop drank en eten, huur toog en koeling …), vrijwilligers en medewerkers (vergoeding, catering …) of afval (containerpark, afvalverwerking …). 

Voor niet-periodieke publicaties gaan mogelijks uitgaven naar honoraria, kopijvoorbereiding en correctie, rechten voor gebruik en illustratie, druk- en afwerking, vormgeving en lay-out, distributie en promotie.

Uitgave 2
Uitgave 3
Uitgave 4
Uitgave 5
Uitgave 6
Uitgave 7
Uitgave 8
Uitgave 9
Uitgave 10

Financiële afrekening van het project - INKOMSTEN

Verduidelijk welke inkomsten er waren met verwijzing naar bijgevoegde bewijsstukken.

Ondergetekende verklaart dat dit evaluatieverslag naar waarheid werd ingevuld en dat aan alle voorwaarden van het subsidiereglement werd voldaan.

Naar waarheid ingevuld en aan voorwaarden voldaan? *