Aanvraagformulier subsidie uitzonderlijke cultuurprojecten

 • 1 Gegevens
 • 2 Overzicht
 • 3 Bevestiging

Contactinformatie

Projectbegroting

Verbintenis, controle en uitbetaling

Identificatie van de aanvrager

Adres

Omschrijving van het project

In welke mate is het project uitzonderlijk?

Bij de beoordeling van deze aanvraag wordt bijzondere waarde gehecht aan projecten die inzetten op vernieuwing, de culturele uitstraling van Ieper, samenwerking, beginnend talent, cultuurparticipatie en/of inclusie. Het project hoeft zeker niet op alles in te zetten. Is een vraag niet relevant voor het project, antwoord dan ‘nvt’ (niet van toepassing). .

Raming uitgaven

Verduidelijk welke uitgaven verwacht worden.

Er kunnen maximaal 10 uitgaven ingegeven worden. Heb je een meer gedetailleerde projectbegroting? Vul dan enkel het veld 'Totaalbedrag uitgaven' in en laad op het einde van dit formulier jouw gedetailleerde projectbegroting op.

Voor evenementen kunnen dat bijvoorbeeld zijn programmatiekosten (gages en catering artiesten, bookers …), promotiekosten (lay-out, drukwerk, advertenties, t-shirts, …), zaal/terrein (huur zaal/tent, huur toiletten, huur podium, aankleding, bezoek van de brandweer, schoonmaak …), Beveiliging (inhuren security, huur van walkietalkies …), technieken (audiovisueel materiaal, vergoeding techniekers, huur generator …), ander materiaal voor op het event (bonnetjes, toegangskaarten, polsbandjes, wegwijzers …), vergunningen en verzekeringen (extra verzekering, Sabam, billijke vergoeding …), catering (aankoop drank en eten, huur toog en koeling …), vrijwilligers en medewerkers (vergoeding, catering …) of afval (containerpark, afvalverwerking …).

Voor niet-periodieke publicaties gaan mogelijks uitgaven naar honoraria, kopijvoorbereiding en correctie, rechten voor gebruik en illustratie, druk- en afwerking, vormgeving en lay-out, distributie en promotie.

Uitgave 2
Uitgave 3
Uitgave 4
Uitgave 5
Uitgave 6
Uitgave 7
Uitgave 8
Uitgave 9
Uitgave 10

Raming inkomsten

De organisator onderschrijft het reglement. Indien het reglement niet nageleefd wordt, zal de projectsubsidie volledig of gedeeltelijk teruggevorderd worden.

Indien het cultureel project niet kan doorgaan, of sinds de subsidieaanvraag grondig werd gewijzigd, deelt de organisator dit onverwijld mee aan de Cultuurraad, die kan beslissen de subsidie volledig of gedeeltelijk te wijzigen, in te houden of terug te vorderen.

Basisvoorwaarden:

 • Het project moet toegankelijk zijn voor het brede publiek en mag niet louter gericht zijn op ledenwerving.
 • De aanvrager moet steeds de (hoofd)organisator van het project zijn.
 • De aanvrager kan voor dit project geen andere subsidies ontvangen van de Ieperse cultuurraad. Bovendien moet de aanvrager transparant zijn over alle andere subsidies die aangevraagd worden voor dit project (bij andere lokale bersturen, provincie, Vlaamse overheid,…).
 • Terugkerende projecten kunnen beoordeeld worden als behorend tot de reguliere werking.
 • De aanvrager geeft hieronder een volledige beschrijving van het project, met aandacht voor alle vormelijke en inhoudelijke kenmerken, en een realistische begroting in evenwicht (met alle verwachte inkomsten en uitgaven).
 • Onvolledig ingevulde aanvraagformulieren worden niet behandeld.
 • De aanvragen moeten ten laatste één maand voor het project ingediend worden.

Cultuurraad vermelden in communicatie

De organisator verbindt er zich toe het logo van de Stedelijke Cultuurraad Ieper te gebruiken bij alle communicatie die wordt gevoerd met betrekking tot het project, samen met de vermelding ‘met steun van de Stedelijke Cultuurraad Ieper’.

 

Uitbetaling

Binnen de vier maand na de realisatie van het project moet een evaluatieverslag en de volledige afrekening (overzicht van alle inkomsten en uitgaven met verwijzing naar bijgevoegde bewijsstukken) ingediend worden.

De uitbetaling van de projectsubsidie gebeurt in twee schijven;

 1. een eerste schijf van 75% meteen na de goedkeuring;
 2. een tweede schijf van 25% na ontvangst en goedkeuring van het evaluatieverslag en de volledige afrekening

 

Controle

De organisator laat minstens twee vertegenwoordigers van de cultuurraad of de stad Ieper toe om de aanwending van de toegekende toelage ter plaatse te controleren.

Naar waarheid ingevuld en aan voorwaarden voldaan? *