Aanvraagformulier Publicatiefonds

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Contactinformatie

Omschrijving van de publicatie

Begroting van de publicatie: raming uitgaven

Begroting van de publicatie: raming inkomsten

Verbintenis, controle en uitbetaling

Identificatie van de aanvrager

Doe je een aanvraag als individu of als vereniging? *
Adres van de organisatie
Wat is jouw rol?
Adresgegevens
Drager *

Verduidelijk welke uitgaven verwacht worden.

Er kunnen maximaal 10 uitgaven ingegeven worden. Heb je een meer gedetailleerde begroting? Vul dan enkel het veld 'Totaalbedrag uitgaven' in en laad op het einde van dit formulier jouw gedetailleerde projectbegroting op.

Voor niet-periodieke publicaties gaan mogelijks uitgaven naar honoraria, kopijvoorbereiding en correctie, rechten voor gebruik en illustratie, druk- en afwerking, vormgeving en lay-out, distributie en promotie.

Uitgave 2
Uitgave 3
Uitgave 4
Uitgave 5
Uitgave 6
Uitgave 7
Uitgave 8
Uitgave 9
Uitgave 10

De organisator onderschrijft het reglement. Indien het reglement niet nageleefd wordt, zal de subsidie volledig of gedeeltelijk teruggevorderd worden.

Voorwaarden na toekenning

1. In geval van toekenning verbindt de aanvrager zich ertoe in het colofon van de publicatie

  • De naam en het logo van het Publicatiefonds Ieper, van de Cultuurraad Ieper en van Stad Ieper op te nemen. Bij elke goedgekeurde aanvraag bezorgen wij u de verschillende logo’s.
  • De volgende tekst weer te geven: “Deze publicatie kwam tot stand met steun van het Publicatiefonds van de Stad Ieper en Cultuurraad Ieper, Bibliotheek Ieper, Stadsarchief Ieper en dé Academie Ieper.”

2. In geval van toekenning verbindt de aanvrager zich ertoe na publicatie zes exemplaren aan Het Publicatiefonds te schenken.

Uitbetaling

De uitbetaling van de financiële ondersteuning gebeurt in één keer bij de effectieve publicatie op het door u opgegeven rekeningnummer na overhandiging van de factuur.

Indien de publicatie op de dag exact één jaar na de toekenning van de bijdrage nog niet gerealiseerd is, wordt de toegezegde steun niet uitbetaald. Op schriftelijk en gemotiveerd verzoek kan eventueel van deze termijn afgeweken worden.

Werd dit formulier naar waarheid ingevuld en wordt aan alle voorwaarden van het subsidiereglement voldaan? *