Aanvraagformulier ingebruikname openbaar domein op gemeentewegen van stad Ieper

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Contactinformatie

 

Er kan enkel een ingebruikname openbaar domein worden aangevraagd voor gemeentewegen. Meer informatie betreffende overige wegen kan u hier vinden. 

 

Voor bepaalde werken (bouwen, verbouwen, slopen, herstellen, schilderen, tuinaanleg ...) kan een aannemer of particulier het openbaar domein in gebruik nemen, zoals:

  • het plaatsen van stellingen;
  • het plaatsen van containers voor bouwafval;
  • het plaatsen van, materialen, stellingen, containers, werfafsluitingen, werfketen, torenkranen, hoogtewerkers, bouwliften, bedrijfsvoertuigen

 

U heeft toelating van de overheid, van de wegbeheerder, …. om de werken uit te voeren. Indien er verkeershinder optreedt, dient tevens signalisatie te worden geplaatst door de aanvrager of zijn aannemer en dit volgens de signalisatievergunning verleend door de dienst mobiliteit. 

De aanvraag moet gebeuren voor de effectieve ingebruikname.  De aanvrager moet zijn vergunning op de werf duidelijk afficheren.

Voor de ingebruikname van het openbaar domein ter gelegenheid van bouwwerken is een retributie verschuldigd van 0,50 euro/m²/dag indien de bezetting langer duurt dan 7 dagen of wanneer de bezetting plaatsvindt in zones waar een regime betalend parkeren van toepassing is.

Indien bij een verlenging van een toelating de totale vergunde periode minimum 8 dagen of meer bedraagt dan is de retributie verschuldigd voor de volledige vergunde periode.

Indien het openbaar domein in gebruik wordt genomen zonder vergunning stelt men zich bloot aan volgende sancties :

  • 15,00 euro als het openbaar domein langer wordt gebruikt dan vergund of als de oppervlakte van de ingebruikname  groter is dan vergund.
  • 30,00 euro als geen vergunning werd aangevraagd

 

Het volledige retributiereglement voor het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van bouwwerken kunt u raadplegen door hier te klikken.