Aanvraagformulier ingebruikname openbaar domein op gemeentewegen van stad Ieper

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Contactinformatie

 

Er kan enkel een ingebruikname openbaar domein worden aangevraagd voor gemeentewegen. Meer informatie betreffende overige wegen kan je hier vinden. 

Er wordt geen vergunning verleend voor innames van shop & go parkeerplaatsen met containers, werfvoertuigen,.. De ligging van deze parkeerplaatsen kan je hier raadplegen. 

 

Voor bepaalde werken (bouwen, verbouwen, slopen, herstellen, schilderen, tuinaanleg ...) kan een aannemer of particulier het openbaar domein in gebruik nemen, zoals:

  • het plaatsen van stellingen;
  • het plaatsen van containers voor bouwafval;
  • het plaatsen van, materialen, stellingen, containers, werfafsluitingen, werfketen, torenkranen, hoogtewerkers, bouwliften, bedrijfsvoertuigen

 

U heeft toelating van de overheid, van de wegbeheerder, …. om de werken uit te voeren. Indien er verkeershinder optreedt, dient tevens signalisatie te worden geplaatst door de aanvrager of zijn aannemer en dit volgens de signalisatievergunning verleend door de dienst mobiliteit. 

De aanvraag moet gebeuren voor de effectieve ingebruikname.  De aanvrager moet zijn vergunning op de werf duidelijk afficheren.

Voor de ingebruikname van het openbaar domein ter gelegenheid van bouwwerken is een retributie verschuldigd van 0,50 euro/m²/dag.  

Het volledige retributiereglement voor het gebruik van het openbaar domein ter gelegenheid van bouwwerken kunt u raadplegen door hier te klikken.