Ingebruikname openbaar domein

Voor bepaalde werken (bouwen, verbouwen, slopen, herstellen, schilderen, tuinaanleg,...) kan een aannemer of particulier het openbaar domein in gebruik nemen, zoals:

  • het plaatsen van stellingen;
  • het plaatsen van containers voor bouwafval;
  • het plaatsen van, materialen, stellingen, containers, werfafsluitingen, werfketen, torenkranen, hoogtewerkers, bouwliften, bedrijfsvoertuigen

U heeft toelating van de overheid, van de wegbeheerder, …. om de werken uit te voeren. Indien er verkeershinder optreedt, dient tevens signalisatie te worden geplaatst door de aanvrager of zijn aannemer en dit volgens de signalisatievergunning verleend door de dienst mobiliteit. Als het louter om laden en lossen gaat, waarbij geen parkeerverbod nodig is én er geen verkeershinder optreedt, dient geen vergunning te worden aangevraagd. Bij twijfel of al dan niet een vergunning moet worden aangevraagd kan je de dienst openbaar domein contacteren. 

De aanvraag moet gebeuren voor de effectieve ingebruikname.  De aanvrager moet zijn vergunning op de werf duidelijk afficheren.

Voor de ingebruikname van het openbaar domein ter gelegenheid van bouwwerken is een retributie verschuldigd van 0,50 euro/m²/dag.  

Klik hier om je aanvraag verder te zetten

Er kan enkel een ingebruikname openbaar domein worden aangevraagd voor gemeentewegen. Meer informatie betreffende overige wegen kan je hier vinden. 

Er wordt geen vergunning verleend voor innames van shop & go parkeerplaatsen met containers, werfvoertuigen,.. De ligging van deze parkeerplaatsen kan je hier raadplegen. 

Contactinformatie