Aanvraag uitstallen van koopwaar en voorwerpen op openbaar domein

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Contactinformatie

Gegevens aanvrager

Adres handelszaak

Facturatiegegevens

Adres
Aard inname openbaar domein *

Indien u nalaat om een vergunning aan te vragen zal door het College van burgemeester en schepenen zonder voorafgaande verwittinging worden overgegaan tot de verwijdering van de betrokken hindernis op uw kosten. Voor deze opruimingswerken zal een onkostenvergoeding van 150,00 euro worden aangerekend.