Premie aanpassingswerken

Online aanvragen Maak een afspraak

Als inwoner van Ieper kan u van een gemeentelijk aanpassingspremie genieten.

Voorwaarden

  • Personen die recht hebben op de gewestelijke aanpassingspremie komen ook in aanmerking voor de gemeentelijke premie.
  • De aanvraag moet gebeuren binnen het jaar na de definitieve toekenning van de gewestpremie.

Procedure

  • Aanvragen van de premie kan via het online aanvraagformulier.
  • Bij het aanvraagformulier dient men de originele berekeningsnota van het Vlaams Gewest te uploaden en de originele begeleidingsbrief
  • De premie bedraagt 30% van het bedrag van de gewestelijke aanpassingspremie

Meebrengen

  • Aanvraagformulier
  • originele berekeningsnota van het Vlaams Gewest
  • originele begeleidingsbrief
Online aanvragen Maak een afspraak

Contactinformatie