Aannemerskaart

De aannemerskaart is van toepassing voor aannemers van werken bij het bouwen, afbreken, verbouwen, renoveren, inrichten en/of herstellen van gebouwen en de daarin geplaatste uitrustingsgoederen. Voor de prijs van 100,00 EUR kun je een volledig jaar parkeren, in alle straten waar betalend parkeren / blauwe zone van toepassing is.

Voorwaarden

De kaart is uitsluitend te gebruiken in een uitgerust dienstvoertuig. De aannemerskaart moet altijd vergezeld zijn van een werffiche.

Procedure

De aannemerskaart kan bekomen worden bij de Technische Dienst van de Stad Ieper, mits contante betaling / of via betaalkaart (loket technische dienst openbare werken, Rijselsepoort 6).

 

Bedrag

100,00 EUR.

Regelgeving


Contactinformatie