Zillebeke: stand van zaken werkzaamheden

13 september 2018

Zillebeke: In Zillebeke-dorp zijn er grote werken bezig. Het hele dorp krijgt een opknapbeurt. De komende weken gaan die werken een nieuwe fase in: de Blauwepoortstraat is bijna klaar en de aannemer schuift op richting Wervikstraat. Dat betekent dat er vanaf halfweg september geen doorgaand verkeer meer mogelijk zal zijn in Zillebeke. Je zal dus moeten omrijden. Eens de kasseien in de Blauwepoortstraat zijn uitgehard, zal er daar opnieuw verkeer door kunnen. De Schachteweidestraat wordt tijdelijk omgevormd worden tot een éénrichtingsstraat met een tonnagebeperking (+5,5 ton). De handelaars blijven (te voet) bereikbaar. In de onmiddellijke omgeving zijn tijdelijke kortparkeerplaatsen (maximum 30 minuten) voorzien. Deze werken worden uitgevoerd omdat het rioleringsstelsel moet heraangelegd worden, een nieuw gescheiden rioleringsstelsel komt in de plaats. Regenwater en afvalwater worden van elkaar gescheiden in aparte riolen. Op deze manier wordt ook de wateroverlast in de vallei van de Vijver- en Pollepelbeek aangepakt. Tegelijk wordt ook de dorpskern van Zillebeke verkeersveiliger en groener gemaakt.


Contactinformatie