Woonzorgcentra

Ouderenzorg

Woonzorgcentra sluiten standaard de deuren. Er geldt een algemeen bezoekersverbod.

Deze maatregel gaat in vanaf 12 maart, tot het einde van de paasvakantie. Om de werking van de woonzorgcentra niet te ontwrichten, geldt er een uitzondering voor:

•             externe zorgverstrekkers
•             bijkomende uitzonderingen kunnen worden toegestaan door directie en CRA (Coördinerend en Raadgevend Arts)bijvoorbeeld voor palliatieve patiënten)

Zorg en gezondheid volgt de situatie op de voet en houdt nauw contact met de sector om de richtlijnen aan te scherpen of uit te breiden wanneer nodig.