Hoe moet onze stad er later uitzien? Interesse in planning en ruimtelijke ordening?

4 februari 2019

De GECORO is een groep mensen die maandelijks bijéénkomt om de stad adviseren rond ruimtelijke ordening.  De commissie bekijkt en bespreekt plannen en visies rond planning en stadsontwikkeling. De Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening verplicht elke gemeente zo’n gemeentelijke commissie op te richten. De GECORO van Ieper komt bijéén elke tweede dinsdagavond van de maand. Aan de leden van de GECORO worden presentiegelden toegekend per bijgewoonde vergadering.

De GECORO van de stad Ieper telt 17 stemgerechtigde leden (en ook 16 plaatsvervangers). De stad is nu op zoek 6 toegewijde burgers en 5 vervangers die tot de GECORO wil toetreden als ‘deskundige’.

Wie zoekt de GECORO precies?

-Mensen met voeling wat in de stad leeft

-Mensen met interesse in ruimtelijke ordening

-Mensen die het zien zitten om ambtelijke rapporten en plannen door te nemen en daarover een duidelijke mening te vormen.

-Gemotiveerde mensen die regelmatige avondvergaderingen zien zitten.

-Kennis van hedendaagse ruimtelijke problematieken of voeling met de ruimtelijke ontwikkeling van de stad Ieper is een pluspunt.

-Je mag geen lid zijn van de gemeenteraad of van het College van Burgemeester en Schepenen .

 Wil je  je je kandidaat stellen voor de GECORO?

-Gebruik dan het online formulier op de website van Stad Ieper.

-Je kan ook gewoon een brief schrijven naar de dienst Ruimtelijke Ordening, Auris, Ter Waarde 1 – 8900 Ieper.

-De kandidaturen moeten ingediend worden vóór 15 maart 2019, met eventuele bijvoeging van overtuigingsstukken.

De gemeenteraad zal dan in de gemeenteraadszitting van 6 mei 2019 overgaan tot aanstelling van de leden en de vervangers.

Meer info: Kathy Laheye, secretaris GECORO, Auris, Ter Waarde 1 – 8900 Ieper - gecoro@ieper.be / kathy.laheye@ieper.be 

 

 


Contactinformatie