Wijzigingen in het Groeipakket

2 februari 2023

De Vlaamse regering nam een aantal maatregelen met betrekking tot het Groeipakket. De wijzigingen zijn te merken in de sociale toelage, indexering en de halfwezentoeslag.

Sociale toeslag

Eind vorig jaar werden er nog enkele wijzigingen uitgevoerd. Zo werd op 28 november 2022 een extra sociale toeslag van 100 euro betaald. Voor ieder kind met recht op een sociale toeslag in de rechtsmaand november 2022.

In december werden automatisch de bedragen van de sociale toeslagen met 15 euro verhoogd. Dit geldt zowel voor oude als nieuwe bedragen, de eerste betaling vond plaats begin januari 2023.

Ook in 2023 gebeuren er enkele aanpassingen aan het Groeipakket. Sinds januari wordt de laagste inkomensgrens voor de sociale toeslag 34.526,91 euro. Hierdoor kunnen er meer kinderen aanspraak maken op een sociale toeslag. De eerste betaling vindt plaats begin februari 2023.

In april komt er een nieuwe inkomenscategorie voor gezinnen met minder dan drie kinderen. Waardoor extra kinderen aanspraak kunnen maken op een sociale toeslag. De eerste betaling zal plaatsvinden begin mei 2023. In diezelfde maand wordt er voor iedere kind die recht heeft op een sociale toeslag een extra sociale toeslag van 100 euro. Deze toeslag wordt automatisch uitbetaald, hiervoor is nog geen exacte datum bekend.

Indexering

Vorig jaar in september 2022 werden nieuwe en oude basisbedragen uit rang 1 en 2 verhoogd met 1%. Diezelfde basisbedragen werden in december nog eens extra met 1% verhoogd. De betaling van deze laatste verhoging merk je op de eerste betaling van begin januari 2023.

Halfwezentoeslag

De halfwezentoeslag bedraagt vanaf januari 80%  in plaats van 50% van het basisbedrag. Dit merk je op de eerste betaling begin februari 2023.

De bedragen die vandaag van toepassing zijn vind je terug op de website van het Groeipakket.