Werken Zillebeke-dorp

 

In Zillebeke-dorp en omgeving vinden er rioleringswerken plaats, waarbij een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd. Er wordt gewerkt in de Blauwepoortstraat (tussen Persweide – inclusief kruispunt en Zillebeke-dorp), de Wervikstraat (tussen Zillebeke-dorp en Spoorwegbeek), Zillebeke-dorp, de Pastoriestraat, de Maaldestedestraat (tussen Zillebeke-dorp en Wulvestraat – inclusief kruispunt) en een gedeelte van de Zandvoordestraat. Deze werken worden in verschillende fasen uitgevoerd.

Regenwater en afvalwater worden van elkaar gescheiden door aparte riolen. Tevens worden de huisaansluitingen vernieuwd. In kader van deze werken wordt de wateroverlast in de vallei van de Vijver- en Pollepelbeek aangepakt. Hiervoor werd onder andere een buffer aangebracht. Van de gelegenheid wordt dan ook gebruik gemaakt om de dorpskern te verfraaien. Hierbij wordt de kern verkeersveiliger aangelegd, met aandacht voor de trage weggebruikers. Ook wordt het groen in de kern geoptimaliseerd.

Tijdens de volledige duur van de werken is het projectgebied beperkt tot plaatselijk verkeer. De respectievelijke werfzones zijn tijdelijk verboden voor alle verkeer. De Schachteweidestraat zal tijdelijk omgevormd worden tot een éénrichtingsstraat met een tonnagebeperking (+5,5 ton). De handelaars in de werfzone blijven steeds (te voet) bereikbaar. In de onmiddellijke omgeving zijn tijdelijke kortparkeerplaatsen (maximum 30 minuten) voorzien.

Op dit moment zijn de werken in de Wervikstraat in uitvoering, tussen het kruispunt met Zillebeke-Dorp en het kruispunt met de Zandvoordestraat. Momenteel is men de bovenbouw aan het afwerken. De fietspaden zijn aangelegd en op heden is men de voetpaden verder aan het aanleggen.. Afhankelijk van het weer zal er een onderlaag in asfalt voorzien worden in februari. Het openstellen van Wervikstraat zal dus vermoedelijk in februari/maart gebeuren.

Intussen zijn ook de werken op Zillebeke-Dorp aan de gang (tussen Seelbachdreef en kruispunt Zillebeke-Dorp/Blauwepoortstraat/Wervikstraat). Tijdens de overlappende werkzaamheden (Wervikstraat/Zillebeke-Dorp) zullen de bewoners van de Pastoriestraat onder normale omstandigheden de straat kunnen bereiken via de Wervikstraat, aanrijden via Blauwepoortstraat. Aansluitend aan de werken in Zillebeke-Dorp zal ook de Pastoriestraat vernieuwd worden. Volgende fases zullen zijn: Maaldestedestraat (tussen Wulvestraat en Seelbachdreef), Wervikstraat (tussen Zanvoordestraat en Spoorwegbeek) en Zandvoordestraat. Einde van alle werken zal vermoedelijk voorjaar 2020 zijn, onder voorbehoud van weer- en werkomstandigheden.

Wat de afvalophaling betreft, zijn twee verzamelpunten voorzien. Dit ter hoogte van het kruispunt Zandvoordestraat / Wervikstraat en ter hoogte van Kruispunt Zillebeke-Dorp / Blauwepoortstraat. Een extra verzamelpunt wordt nog voorzien ter hoogte van kruispunt Zillebeke-Dorp / Seelbachdreef.

 

 


Contactinformatie