Werken Zillebeke-dorp

In Zillebeke-dorp en omgeving vinden er rioleringswerken plaats, waarbij een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd. Er wordt gewerkt in de Blauwepoortstraat (tussen Persweide – inclusief kruispunt en Zillebeke-dorp), de Wervikstraat (tussen Zillebeke-dorp en Spoorwegbeek), Zillebeke-dorp, de Pastoriestraat, de Maaldestedestraat (tussen Zillebeke-dorp en Wulvestraat – inclusief kruispunt) en een gedeelte van de Zandvoordestraat. Deze werken worden in verschillende fasen uitgevoerd.

Regenwater en afvalwater worden van elkaar gescheiden door aparte riolen. Tevens worden de huisaansluitingen vernieuwd. In kader van deze werken wordt de wateroverlast in de vallei van de Vijver- en Pollepelbeek aangepakt. Hiervoor werd onder andere een buffer aangebracht. Van de gelegenheid wordt dan ook gebruik gemaakt om de dorpskern te verfraaien. Hierbij wordt de kern verkeersveiliger aangelegd, met aandacht voor de trage weggebruikers. Ook wordt het groen in de kern geoptimaliseerd.

Tijdens de volledige duur van de werken is het projectgebied beperkt tot plaatselijk verkeer. De respectievelijke werfzones zijn tijdelijk verboden voor alle verkeer. De Schachteweidestraat zal tijdelijk omgevormd worden tot een éénrichtingsstraat met een tonnagebeperking (+5,5 ton). De handelaars in de werfzone blijven steeds (te voet) bereikbaar. In de onmiddellijke omgeving zijn tijdelijke kortparkeerplaatsen (maximum 30 minuten) voorzien.

Op dit moment zijn er werken ter hoogte van de Maaldestedestraat en de Zandvoordestraat aan de gang. Plaatselijk zijn de straten onderbroken voor verkeer. In de Maaldestedestraat is de bovenbouw in afwerking, half oktober zal het kruispunt met de Wulvestraat voorzien worden in uitgewassen beton, wegens de minder goede weersomstandigheden is dit opgeschoven naar 21/10. In de Zandvoordestraat is bovenbouw in afwerking, intussen werd hier reeds een gedeelte in asfalt voorzien. Op heden is het gedeelte tussen de Tacoenwijk en  het voetbalplein in afwerking. Vermoedelijk zal dit tegen eind oktober afgewerkt zijn. Hierna starten de werken aan de gracht in de Zandvoordestraat (overkant voetbalplein).

Op heden is OC 't Riet enkel toegankelijk via de Seelbachdreef (aanrijden via Zillebeke-Dorp).

 

Wat de afvalophaling betreft, zijn meerdere verzamelpunten voorzien.

 

 


Contactinformatie