Werken Zillebeke-dorp

 

In Zillebeke-dorp en omgeving vinden er rioleringswerken plaats, waarbij een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd. Er wordt gewerkt in de Blauwepoortstraat (tussen Persweide – inclusief kruispunt en Zillebeke-dorp), de Wervikstraat (tussen Zillebeke-dorp en Spoorwegbeek), Zillebeke-dorp, de Pastoriestraat, de Maaldestedestraat (tussen Zillebeke-dorp en Wulvestraat – inclusief kruispunt) en een gedeelte van de Zandvoordestraat. Deze werken worden in verschillende fasen uitgevoerd.

Regenwater en afvalwater worden van elkaar gescheiden door aparte riolen. Tevens worden de huisaansluitingen vernieuwd. In kader van deze werken wordt de wateroverlast in de vallei van de Vijver- en Pollepelbeek aangepakt. Hiervoor werd onder andere een buffer aangebracht. Van de gelegenheid wordt dan ook gebruik gemaakt om de dorpskern te verfraaien. Hierbij wordt de kern verkeersveiliger aangelegd, met aandacht voor de trage weggebruikers. Ook wordt het groen in de kern geoptimaliseerd.

Tijdens de volledige duur van de werken is het projectgebied beperkt tot plaatselijk verkeer. De respectievelijke werfzones zijn tijdelijk verboden voor alle verkeer. De Schachteweidestraat zal tijdelijk omgevormd worden tot een éénrichtingsstraat met een tonnagebeperking (+5,5 ton). De handelaars in de werfzone blijven steeds (te voet) bereikbaar. In de onmiddellijke omgeving zijn tijdelijke kortparkeerplaatsen (maximum 30 minuten) voorzien.

Op dit moment zijn de werken ter hoogte van Zillebeke-Dorp (tussen Seelbachdreef en kruispunt Zillebeke-Dorp/Blauwepoortstraat/Wervikstraat) en de Pastoriestraat in uitvoering. Ter hoogte van Zillebeke-Dorp is de bovenbouw in afwerking en in de Pastoriestraat is men de nieuwe rioleringen aan het aanleggen. Eind april zullen de werken starten ter hoogte van het kruispunt Maaldestedestraat/Seelbachdreef. Aansluitend zal de inkokering van de beek onder de Maaldestedestraat/Zillebeke-Dorp vernieuwd worden. Tijdens deze werken zal het wandel- en fietspad tussen Zillebekevijver en het Huyspad omgeleid worden via de tijdelijke in- en uitrit van parking OC 't Riet. Volgende fases zullen zijn: Maaldestedestraat (tussen Wulvestraat en Seelbachdreef), Wervikstraat (tussen Zanvoordestraat en Spoorwegbeek) en Zandvoordestraat. Einde van alle werken zal vermoedelijk voorjaar 2020 zijn, onder voorbehoud van weer- en werkomstandigheden.

Wat de afvalophaling betreft, zijn meerdere verzamelpunten voorzien. Dit ter hoogte van het kruispunt Zandvoordestraat / Wervikstraat, ter hoogte van kruispunt Zillebeke-Dorp / Blauwepoortstraat en ter hoogte van kruispunt Zillebeke-Dorp / Seelbachdreef. Dit laatst ophaalpunt zal bij de start van de werken in de Maaldestedestraat opschuiven richting de Wulvestraat.

 

 


Contactinformatie