Werken Zillebeke-dorp

In Zillebeke-dorp en omgeving vinden er rioleringswerken plaats, waarbij een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd. Er wordt gewerkt in de Blauwepoortstraat (tussen Persweide – inclusief kruispunt en Zillebeke-dorp), de Wervikstraat (tussen Zillebeke-dorp en Spoorwegbeek), Zillebeke-dorp, de Pastoriestraat, de Maaldestedestraat (tussen Zillebeke-dorp en Wulvestraat – inclusief kruispunt) en een gedeelte van de Zandvoordestraat. Deze werken worden in verschillende fasen uitgevoerd.

Regenwater en afvalwater worden van elkaar gescheiden door aparte riolen. Tevens worden de huisaansluitingen vernieuwd. In kader van deze werken wordt de wateroverlast in de vallei van de Vijver- en Pollepelbeek aangepakt. Hiervoor werd onder andere een buffer aangebracht. Van de gelegenheid wordt dan ook gebruik gemaakt om de dorpskern te verfraaien. Hierbij wordt de kern verkeersveiliger aangelegd, met aandacht voor de trage weggebruikers. Ook wordt het groen in de kern geoptimaliseerd.

Tijdens de volledige duur van de werken is het projectgebied beperkt tot plaatselijk verkeer. De respectievelijke werfzones zijn tijdelijk verboden voor alle verkeer. De Schachteweidestraat zal tijdelijk omgevormd worden tot een éénrichtingsstraat met een tonnagebeperking (+5,5 ton). De handelaars in de werfzone blijven steeds (te voet) bereikbaar. In de onmiddellijke omgeving zijn tijdelijke kortparkeerplaatsen (maximum 30 minuten) voorzien.

Op dit moment zijn de werken ter hoogte van Zillebeke-Dorp (tussen Seelbachdreef en kruispunt Maaldestedestraat/Wulvestraat), de Pastoriestraat en Wervikstraat in uitvoering. Intussen werd ook de inkokering van de beek ter hoogte van de Maadestedestraat vernieuwd. Hierdoor kan binnenkort de afwerking van de bovenbouw starten voor het resterend gedeelte in Zillebeke-Dorp en in de Maaldestedestraat. Begin juli (vermoedelijk 5/7) zal de onderlaag in asfalt voorzien worden in de Wervikstraat, tussen Zandvoordestraat en Spoorwegbeek. Na het uitvoeren van de asfalteringswerken in de Wervikstraat, en er terug plaatselijk verkeer mogelijk is, zal de fase in de Zandvoordestraat opgestart worden.

Hou er rekening mee dat OC 't Riet op bepaalde momenten moeilijk toegankelijk zijn voor voertuigen.

Wat de afvalophaling betreft, zijn meerdere verzamelpunten voorzien. Dit ter hoogte van het kruispunt Zandvoordestraat / Wervikstraat, ter hoogte van kruispunt Zillebeke-Dorp / Blauwepoortstraat en ter hoogte van kruispunt Maaldestedestraat / Wulvestraat. 

Op zaterdag 29 juni zal de Pappotstraat afgesloten zijn in functie van de rally, dit tussen 9u15 en 20u. Het doorgaande verkeer dient Zillebeke te bereiken via de Zuiderring en Rijselseweg. 

 

 


Contactinformatie