Werken Zillebeke-dorp

In Zillebeke-dorp en omgeving vinden er rioleringswerken plaats, waarbij een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd. Er wordt gewerkt in de Blauwepoortstraat (tussen Persweide – inclusief kruispunt en Zillebeke-dorp), de Wervikstraat (tussen Zillebeke-dorp en Spoorwegbeek), Zillebeke-dorp, de Pastoriestraat, de Maaldestedestraat (tussen Zillebeke-dorp en Wulvestraat – inclusief kruispunt) en een gedeelte van de Zandvoordestraat. Deze werken worden in verschillende fasen uitgevoerd.

Regenwater en afvalwater worden van elkaar gescheiden door aparte riolen. Tevens worden de huisaansluitingen vernieuwd. In kader van deze werken wordt de wateroverlast in de vallei van de Vijver- en Pollepelbeek aangepakt. Hiervoor werd onder andere een buffer aangebracht. Van de gelegenheid wordt dan ook gebruik gemaakt om de dorpskern te verfraaien. Hierbij wordt de kern verkeersveiliger aangelegd, met aandacht voor de trage weggebruikers. Ook wordt het groen in de kern geoptimaliseerd.

Tijdens de volledige duur van de werken is het projectgebied beperkt tot plaatselijk verkeer. De respectievelijke werfzones zijn tijdelijk verboden voor alle verkeer. De Schachteweidestraat zal tijdelijk omgevormd worden tot een éénrichtingsstraat met een tonnagebeperking (+5,5 ton). De handelaars in de werfzone blijven steeds (te voet) bereikbaar. In de onmiddellijke omgeving zijn tijdelijke kortparkeerplaatsen (maximum 30 minuten) voorzien.

Op dit moment zijn er werken ter hoogte van de Maaldestedestraat en de Zandvoordestraat. In de Maaldestedestraat is de bovenbouw in afwerking en in de Zandvoordestraat is bovenbouw in afwerking tussen de Tacoenwijk en de Wervikstraat. Plaatselijk zijn de straten onderbroken voor verkeer. In de Wervikstraat werd de toplaag in asfalt voorzien. Na het uitvoeren van nog een aantal minder ingrijpende werken (onder andere optrekken riooldeksels) kan de straat definitief opengesteld worden.

Hou er rekening mee dat parking OC 't Riet op bepaalde momenten moeilijker toegankelijk zal zijn. Vanaf halfweg september zal OC 't Riet enkel nog toegankelijke zijn via de Seelbachdreef (aanrijden via Zillebeke-Dorp).

Begin september wordt het brugje tussen het vlonderpad en de Seelbachdreef vernieuwd. Tijdelijk zal het vlonderpad niet kunnen gebruikt worden. Onder normale omstandigheden zal het brugje terug in gebruik kunnen genomen worden op 11 september. Rond deze periode zal ook de aansluiting van de Seelbachdreef met Zillebekedorp definitief hersteld worden.

Wat de afvalophaling betreft, zijn meerdere verzamelpunten voorzien.

 

 


Contactinformatie