Werken in zicht

12 mei 2017

#WerkenInZicht

 +Mogelijke verkeershinder “tussen Ieper Hoeksje en de Noorderring” van 17 tot 19 mei.

Er moeten werken gebeuren aan de berm in de Veurnseweg: tussen de Noorderring en Oude Veurnestraat. Aan de kant van de woningen. Tijdens deze werken zal alternerend verkeer worden toegepast. Tijdens de spits kan dat voor verkeershinder zorgen. Deze werken worden gepland tijdens de werkuren van 17 tot 19 mei.

+Menenstraat  in de Ieperse binnenstad gaat tijdelijk dicht voor wegenwerken.

De straatkeien en voetpaden worden vernieuwd omdat ze in december 2015 niet conform de regels en afspraken gelegd zijn. Februari leek aanvankelijk een goede timing om die werken te doen maar intussen is de toestand van de voetpaden en het wegdek zo verslechterd dat we dit eigenlijk niet langer kunnen uitstellen. De werf omvat het uitblazen van de kasseien, het opnieuw opvoegen én het herstellen van alle beschadigde voetpaden. Dit betekent concreet dat de Menenstraat voor het verkeer tijdelijk gesloten wordt. Alleen voetgangers kunnen er tijdens de werken nog door. En dat tot 6 juni. Beide kruispunten met de Bolling-, Kauwekijn-en Sint-Jacobsstraat blijven wél open.

+Werken Omloopstraat

Door kabelwerken is de Omloopstraat nog altijd afgesloten tot eind deze maand. Er is in een omleiding voorzien via Poperingseweg, Capucienenstraat en Dikkebusseweg. Plaatselijk verkeer blijft in principe mogelijk.