Wat moet je doen als je niet kan gaan stemmen op 26 mei?

11 april 2019
Wat moet je doen als je niet kan gaan stemmen op 26 mei 2019? We sommen de mogelijkheden voor je op.
 
Volmacht/verontschuldiging verkiezingen
In België is er opkomstplicht, wat betekent dat je verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al verblijf je bijvoorbeeld in een ander land.
 
Als je niet kan gaan stemmen, en je geeft geen volmacht dan moet je jouw oproepingsbrief, samen met het bewijs van afwezigheid bezorgen aan de snelbalie in het AC Auris (ticket nemen aan de zuil – verkiezingen) of per post opsturen naar het AC Auris, Ter Waarde 1, 8900 Ieper t.a.v. Verkiezingen.
 
Wil je toch jouw stem laten gelden, ondanks jouw afwezigheid? In dat geval kan je een volmacht geven aan een andere kiezer.
 
In volgende gevallen kan je een volmacht geven of je verontschuldigen:
 

 

Reden van afwezigheid

Bewijs van afwezigheid

Je bent ziek of te zwak

Doktersattest

Beroepsredenen

Werknemers: attest van jouw werkgever
Zelfstandigen: attest waaruit de uitoefening van jouw beroep en de reden voor jouw afwezigheid blijkt

Je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger

Attest waaruit de uitoefening van jouw beroep blijkt, afgegeven door de gemeente

Toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel

Attest van de directie van de strafinrichting

Je kan niet stemmen door jouw geloofsovertuiging

Attest van de religieuze overheid

Studieredenen

Attest van de directie van jouw school

Je bent in het buitenland om privéredenen / vakantie

Attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de gemeente

Opgepast: je moet de bewijsstukken dat je tijdens de verkiezingen in het buitenland was, bijhouden tot 6 maanden na de verkiezingen.
 
Voorwaarden voor de gemachtigde:
 
• De gemachtigde kan slechts één volmacht krijgen.
• De gemachtigde moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent.
 
Aanpak om volmacht te geven:
Eerst vul je een volmachtformulier in. Je kunt het volmachtformulier hier downloaden of gratis aanvragen in het AC Auris.
 
Vervolgens geef je het ingevulde volmachtformulier , het bewijs van je afwezigheid en je oproepingsbrief aan de persoon die voor jou zal stemmen, de gemachtigde.
 
Op de dag van de verkiezingen gaat de gemachtigde met het volmachtformulier en de nodige documenten naar het stembureau dat op jouw oproepingsbrief vermeld staat.
 
De gemachtigde toont aan de voorzitter van het stembureau de volgende documenten:
• het door jou ingevulde volmachtformulier
• het attest of bewijs van jouw afwezigheid
• jouw oproepingsbrief
• zijn eigen identiteitskaart
• zijn eigen oproepingsbrief.
 
Op de website www.verkiezingen.fgov.be vind je meer informatie.
 

Contactinformatie