Vrijwilliger noodopvang voor scholen

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Voor je de aanvraag kan indienen heb je een uittreksel uit het strafregister, model 2 nodig. Je kan dit aanvragen via het thuisloket en krijgt dit uiterlijk de volgende dag in je mailbox.

Vanaf 15 mei kunnen de leerlingen uit het eerste, tweede en zesde schooljaar opnieuw les volgen. Naast hun kerntaak van onderwijzen moeten scholen hierbij ook de noodopvang organiseren voor de kinderen die nog geen les krijgen en aan de voorwaarden voor de noodopvang voldoen. En dat is een gigantische moeilijke puzzel om te leggen, dus alle hulp is broodnodig. 

Bijna alle leraren worden in elke school al volledig ingezet voor de lessen en de aanlooplessen. De leerlingen mogen maximaal met 14 samen in een klas. Daarom doen de scholen een beroep op ondersteuning van de stad voor de noodopvang.
 
Stad Ieper kan een aantal personeelsleden inzetten voor de noodopvang, maar heeft zelf onvoldoende mankracht om alle scholen van voldoende mensen te voorzien. De stad hoopt daarom dat ook de vrijwilligers de scholen uit de nood kunnen helpen. Zij kunnen helpen begeleiden tijdens de preteaching en ontspanningsmomenten.
 
Aan welke voorwaarden moet je voldoen?
  • Je hebt affiniteit of ervaring in sociaal-pedagogisch werk.
  • Je bent minimum 18 jaar, je bent niet ouder dan 65 jaar en je behoort niet tot een risicogroep.
  • Je bent bereid om minstens 1 halve dag per week in te staan om een groep van max. 14 kinderen te begeleiden (leeftijd varieert van 2,5 tot 12 jaar). 

Voor je de aanvraag kan indienen heb je een uittreksel uit het strafregister, model 2 nodig. Je kan dit aanvragen via het thuisloket en krijgt dit uiterlijk de volgende dag in je mailbox.

Contactinformatie

Persoonsgegevens

Beschikbare momenten

Bereikbare scholen

Privacy

Gegevens aanvrager

Wanneer bent u beschikbaar? *
Naar welke scholen kan u zich verplaatsen? *
Beschikt u over een diploma of getuigschrift? *
Volgt u momenteel een opleiding? *