17 oktober was het Wereldverzetdag tegen Armoede.

21 oktober 2020

Samen met welzijnsorganisaties en mensen in armoede organiseerde Stad Ieper een filmavond met als symbolische insteek: cultuur moet betaalbaar zijn voor iedereen. Stad Ieper wil volop inzetten op de aanpak van armoede: In Ieper groeien 12% van de kinderen op in een kansarm gezin. Dat is minder dan het Vlaams gemiddelde, maar elk gezin in armoede is er één te veel. 

Cultuur voor iedereen betaalbaar. 
Dit jaar is de campagne vanuit het Netwerk tegen Armoede: ‘Armoede is een job waar je niets voor terugkrijgt’. Mensen in armoede vechten dag in dag uit om overeind te blijven. En de gevolgen tijdens deze coronatijden zijn extremer geworden voor mensen in armoede, de kloof wordt alleen maar groter.   Mensen in armoede durven niet dromen van een avondje ontspanning. Ze kunnen geen geld aan de kant zetten om een toneelvoorstelling, film, concert mee te pikken. Terwijl ‘cultuur’ voor iedereen betaalbaar zou moeten zijn. 

Een aantal welzijnsorganisaties zetten samen met de klankbordgroep, dit zijn mensen die zelf in armoede leven of geleefd hebben en vanuit die ervaringen de stad adviseren, de actiedag Verzetdag tegen Armoede op. Dit jaar was er daarom op maandag 19 oktober de filmvoorstelling ‘Take good care of my baby’ in de Stadsschouwburg: een warm verhaal over een alleenstaande moeder die haar leven op de rails tracht te krijgen en daarbij hulp krijgt van de wijk. Een verhaal zonder franjes, soms fragiel en pijnlijk, maar steeds hoopvol. Symbolisch werd er aan de Stadsschouwburg een geknoopt wit laken uitgehangen en ook de mondmaskers die avond onderschrijven dezelfde boodschap..

Extra schouders voor meer steun
Het stadsbestuur wil het UiTPAS-systeem verder uitbouwen in de stad zodat mensen met recht op het kansentarief bij nog meer sociale en culturele organisaties terecht kunnen. Daarvoor is er een extra administratieve kracht aangeworven. En de middelen van het Netwerk Vrijetijdsparticipatie worden maximaal ingezet voor mensen in armoede die de stap willen zetten naar hobby of van wie de kinderen willen deelnemen aan een kamp..

Meer mensen helpen binnen dezelfde tijd vraagt extra inzet. Daarom wordt de dienst Welzijn versterkt met vijf extra maatschappelijk werkers voor de zoektocht naar werk, huisvesting of andere hulp. 

Info voor hulpvragen
Wie financieel extra hard is getroffen door de coronacrisis heeft misschien recht op een huurtoelage, tussenkomst in aankoop van een laptop of de schoolfactuur. Meer info daarover op www.ieper.be/extrasteun-coronatijd.

Met om het even welke hulpvraag kan je bij de dienst Welzijn van Stad Ieper terecht. Stuur een mail naar welzijn@ieper.be of bel gratis naar 0800 9 8900 voor een afspraak.


Contactinformatie