Verwarmingstoelage

23 januari 2017

Als je jouw woning verwarmt met huisbrandolie, petroleum (type c) of met bulkpropaangas en behoort tot één van volgende 3 categorieën, dan kom je allicht in aanmerking voor de verwarmingstoelage van het sociaal verwarmingsfonds.
- categorie 1: personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van hun ziekte- en invaliditeitsverzekering;
- categorie 2: personen met een laag inkomen: een bruto belastbaar inkomen dat lager of gelijk is aan 17.303,80 euro verhoogd met 3.203,40 euro per persoon ten laste (met een persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 3.120 euro);
- categorie 3: personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling.
Per jaar heb je recht op een toelage voor 1.500 liter. Let er hierbij wel op dat je slechts 60 dagen de tijd hebt na levering om een aanvraag in te dienen bij de dienst welzijn (OCMW). De datum die hiervoor van tel is, is de leveringsdatum, dus niet de facturatiedatum.
De zitdagen voor het aanvragen van een stookolietoelage gaan door in:
- het administratief centrum Auris, Ter Waarde 1, 8900 Ieper, op donderdag van 13.30 tot 16.30 uur;
- dienstencentrum ’t Hofland, Dikkebusseweg 15 a, 8900 Ieper, elke 1ste en 3de maandag van 14 tot 16 uur;
- dienstencentrum De Kersecorf, Rijkeklarenstraat 83, 8900 Ieper, vanaf juli elke 2de en 4de maandag van 14 tot 16 uur
Inwoners die zich moeilijker kunnen verplaatsen, kunnen beroep doen op het zorgnetwerk Ieper. Een zorgconsulent komt aan huis langs om alle nodige administratie in orde te brengen.
Meer info: dienst welzijn, tel. 057 451 700, welzijn@ieper.be - voor minder mobiele inwoners: zorgnetwerk Ieper, tel 057 451 780, zorgnetwerk@ieper.be