Verkeersmaatregelen afbraak gebouw Sint-Pieterskerkhof (Burggraafstraat)

Begin 2019 dienen verkeersmaatregelen te worden genomen in kader van de gedeeltelijke afbraak van het gebouw op de hoek Sint-Pieterskerkhof (Burggraafstraat) x Bukkersstraat. Deze maatregelen worden genomen om beschadigingen door vallende brokstukken te voorkomen op geparkeerde of voorbijrijdende voertuigen en in kader van de algemene veiligheid ter hoogte van de werf. 

Het Sint-Pieterskerkhof (Burggraafstraat) blijft nog afgesloten voor doorgaand verkeer tot 19 februari. Ook het parkeerverbod blijft behouden. Gedurende de tweede helft van februari en begin maart blijft het parkeerverbod aan de zijde van het gebouw gelden, de parkeerruimte aan de zijde van de kerk zal opnieuw bruikbaar zijn tijdens de laatste fase van de werken. 

Deze timing is onder voorbehoud van werk- en weersomstandigheden.