Veiligheidsmonitor 2021 vraagt jouw mening

9 september 2021

De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijkse bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's. Zit jij bij de steekproef? Vul de enquête dan in.

Vanaf halfweg september ontvang je mogelijk een enquête van de Veiligheidsmonitor. Dit is een vragenlijst die peilt naar jouw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Een steekproef van 400.000 personen werd op toevallige wijze geselecteerd en zal deze vragenlijst ontvangen. Dit is een initiatief van de politie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van jouw gemeente/stad. Ontvang je deze vragenlijst, neem dan de nodige tijd om de vragen te beantwoorden, want jouw medewerking is van groot belang. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via de vragenlijst op papier. De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. We verwachten de resultaten in het eerste semester van 2022.

Alvast bedankt voor jouw deelname!

Meer info op www.besafe.be