Update #WerkenInZicht / verkeersmaatregelen week 28

12 juli 2017

de Stuersstraat
In de de Stuersstraat zijn er momenteel werken: de voetpaden worden opengebroken voor nutsleidingen. Er is nu nog doorgaand verkeer mogelijk, maar vanaf 1 augustus is dat niet meer mogelijk. Want van 1 augustus tot 1 september zal er worden gewerkt aan de kant van de pare huisnummers, dat is de kant van de Beluikstraat. De voetpaden en een deel van de straat zal worden ingenomen. Voetgangers moeten tijdens de werken tijdelijk oversteken en er komen loopbruggen zodat de mensen nog in hun huizen kunnen.  Ook zal er een parkeerverbod gelden, aangegeven met verkeersborden. Tijdens de werken is er dus geen doorgaand verkeer mogelijk in de straat. Er is een omleiding via de Boterstraat, het Vandenpeereboomplein en de Elverdingestraat.

De Eigenheerdstraat, Beluikstraat en Doorgangstraat worden tijdelijk doodlopende straten, enkel toegankelijk voor bewoners of plaatselijk verkeer. De rijrichting in het gedeelte De Stuersstraat, tussen Sint-Niklaasstraat en Tempelstraat wordt tijdelijk omgedraaid in functie van de ontsluiting van de Sint-Niklaasstraat en omliggende straten. 

Zillebeke
In kader van de nutswerken te Zillebeke dienen een aantal doorsteken te worden gemaakt. De doorgang voor bus- en hulpdiensten blijft gegarandeerd; het overige verkeer dient een beperkte omleiding te volgen.  Op 13 juli wordt gewerkt ter hoogte van Maaldestedestraat 27, op 14 juli wordt gewerkt ter hoogte van Wulvestraat 2.

Van 6 juli tot 22 december dienen werken te worden uitgevoerd ter hoogte van de Poperingseweg 467 in Vlamertinge. Hierbij worden het voetpad, de parkeerstrook en het fietspad tijdelijk ingenomen door een torenkraan en werfinrichting. Ter hoogte van de werfzone zal alternerend verkeer worden toegepast door middel van verkeersborden. 

Kabelwerken Noorderring
Van 28 juli tot en met 31 oktober 2017 dienen kabelwerken te worden uitgevoerd op de Noorderring (N38), in opdracht van Elia. Deze werken gaan door tussen de kruispunten Bellestraat en Grote Branderstraat (inclusief kruispunten). De kruispunten zelf blijven bruikbaar. Tijdens de werken geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u en zal het verkeer richting A19 tijdelijk op één rijstrook moeten rijden. Tijdens deze werken zal het kruispunt Casselstraat - Noorderring tijdelijk onbruikbaar zijn. Er is een omleiding voorzien via de Lissewallestraat en Bellestraat. 

Aanleg amfibietunnel Omloopstraat
Van 7 tot en met 18 augustus 2017 dient een amfibietunnel te worden aangelegd in de Omloopstraat. Dit ter hoogte van de elektriciteitscabines naast het wegendistrict. Maximum de eerste 3 dagen zal de straat plaatselijk onderbroken zijn voor alle verkeer, en dient men de straat te bereiken en te verlaten via de Frezenbergstraat en Dikkebusseweg. Nadien worden rijbaanplaten gelegd om de tunnel te laten uitdrogen. Ten slotte dient de rijbaan nog een halve dag te worden afgesloten om het geheel af te werken met asfalt.

Gewijzigde verkeersmaatregelen Muzikale Dinsdagen
Op 18 en 25 juli en op 8 en 15 augustus gaan de Muzikale Dinsdagen door op het Sint-Maartenplein. Gezien de werken in de Lakenhalle zal de opstelling van het podium licht gewijzigd worden, en zullen bijgevolg dit jaar bijkomende verkeersmaatregelen gelden. Een gedeelte van het Vandenpeereboomplein zal immers gebruikt worden als publiekzone. In kader van de algemene verkeersveiligheid zal tijdelijk geen verkeer worden toegelaten op dit gedeelte van het plein.

Op de vier dinsdagen zal vanaf ’s morgens 7 uur tot de respectievelijke woensdagmorgen om 7 uur een parkeer- en verkeersverbod gelden op het Sint-Maartensplein. Tevens zal telkens vanaf 16 uur tot het einde van het evenement een parkeerverbod gelden op het Vandenpeereboomplein, tussen de Korte Meersstraat en de Coomansstraat.

Vanaf 18 uur tot het einde van het evenement zullen volgende verkeersmaatregelen gelden:

•         Verkeersverbod op het Vandenpeereboomplein tussen Coomansstraat en Kloosterpoort, waarbij geen verkeer toegelaten worden richting Elverdingestraat. Verkeer komende van de Boterstraat wordt afgeleid naar de Grote Markt en Rijselstraat.
•         Verkeersverbod op het Vandenpeereboomplein tussen Korte Meersstraat en de Coomansstraat, waarbij geen verkeer toegelaten wordt richting het Sint-Maartenplein. De Kloosterpoort en de Korte Meersstraat zullen wel nog toegankelijk zijn vanaf de Elverdingestraat of Boezingepoortstraat.
•         Op de Neermarkt zal geen verkeer toegelaten richting het Vandenpeereboomplein.

Verkeersmaatregelen Herdenking rond de Derde Slag om Ieper/Slag om Passendale
Eind juli vormt Ieper het decor van een reeks unieke en uitzonderlijke herdenkingen rond de Derde Slag om Ieper/Slag om Passendale.  Die worden georganiseerd door de Britse overheid in samenwerking met de Stad Ieper.

Alle Ieperlingen worden uitgenodigd op de avant-première van een grote multimediale evocatie op zaterdagavond 29 juli op de Grote Markt. Een speciale Last Post gevolgd door de evocatie zélf op de Grote Markt op 30 juli en de uitzending op groot scherm van  de officiële herdenkingsplechtigheid op 31 juli op Tyne Cot Cemetery in Passendale.  Vooral de evocaties op 29 en 30 juli beloven historisch en indrukwekkend te worden met een pak internationale acteurs en artiesten én onze eigen Lakenhalle als decor. De Britse Openbare Omroep BBC produceert het evenement.  Tv-zenders van over de hele wereld zullen het live uitzenden. Bij ons zendt de VRT live uit. Op zondag 30 juli zullen leden van het Britse én Belgische Koningshuis de plechtigheden bijwonen.

De BBC strijkt neer met een crew die uit honderden mensen bestaat. Er is maanden aan de voorbereiding gewerkt. Om alles in goede banen te kunnen leiden is er een aangepast verkeers- en parkeerplan in de binnenstad. Maar de toegang is gratis en alle Ieperlingen zijn welkom. Over de 2 dagen gespreid kunnen meer dan 10.000 mensen het gratis evenement bijwonen. 

Gezien de omvang van deze evenementen, zullen ze  een invloed hebben op de toegankelijkheid en de werking in de binnenstad.

Voorbereidende fase en opbouw
Door de omvang van dit evenement is er heel wat voorbereiding nodig. DCMS werkt voor het inrichten van de eventzone samen met de Britse firma HPower. Zij zullen in de week vooraf de Grote Markt in verschillende periodes vullen met podia, projectietorens, tribunes en dergelijke.

 • Vanaf 19 juli wordt de wandelzone voor de Lakenhalle en deels ook de parkeerzone (tot aan Diksmuidestraat) ingepalmd. Vanaf 24 juli wordt dan de rest van de parkeerzone op de Grote Markt voor hen gereserveerd.
 • Vanaf 19 juli start ook de opbouw van het grote centrale podium ter hoogte van het Nieuwerck. In het weekend van 21 tot en met 23 juli is het niet meer mogelijk om een derde terras te zetten bij de zaken van aan het Nieuwerck tot aan Diksmuidestraat.
 • De wekelijkse markt gaat op zaterdag 22 juli nog door op de Grote Markt in een gewijzigde opstelling.
 • Op 29 juli verhuist de wekelijkse markt naar de Esplanade.
 • Het Sint-Maartensplein wordt de zone van waaruit BBC z’n regie zal leiden. Vanaf 21 juli wordt een deel van de parkeerzone vanaf de Donkerpoort tot aan het Nieuwerck voor hen vrijgehouden.
 • Op 25 juli kunnen hier wél de optredens van de Muzikale Dinsdagen doorgaan.
 • Op vrijdag 28 juli plant de organisatie een eerste repetitie onder de Menenpoort. Hiervoor is er geen verkeer onder de Menenpoort en in de Menenstraat mogelijk tussen 10.00 uur en 13.30 uur. Ook voetgangers zullen verzocht worden om de stad binnen en buiten te gaan via een alternatieve weg (vestingbrug of Basculestraat).

Zaterdag 29 juli praktisch
Op 29 juli zal het centrale plein/middenplein van de  Grote Markt vanaf 19 uur enkel toegankelijk zijn via drie publiekstoegangen ter hoogte van de  Sint Jacobsstraat, D’Hondtstraat en Diksmuidestraat. Toegang is gratis en tickets zijn niet nodig maar voor de veiligheid zal de bagage van iedereen worden gecontroleerd. Rugzakken zijn verboden.

 • Vanaf 12u zal in verschillende fases een parkeerverbod worden ingevoerd binnen een perimeter in de binnenstad. (perimeter= zie kaartje)
 • Geen verkeer meer mogelijk vanaf 18.00 u binnen deze perimeter.
 • Er zijn geen speciaal ingerichte publieksparkings op 29/07 maar de parkings aan het voetbalveld van KVK Westhoek en de Rijselpoort kunnen bij voorkeur gebruikt worden.
 • De terrassen in de Menenstraat kunnen blijven staan op 29  juli.
 • Op de Grote Markt kunnen enkel de tweede terrassen gebruikt worden. Noch op zaterdag 29 noch op zondag 30 juli kan het derde terras uitgezet worden. 

VEILIGHEIDSPERIMETER EN TOEGANGEN TOT DE GROTE MARKT

                    

Zondag 30 juli praktisch
Op 30 juli zal de Grote Markt voor iedereen volledig worden afgesloten tussen 15 en 17.00 u. Iedereen die dan al op de Grote Markt aanwezig is zal gecontroleerd worden.

 • Vanaf 17.00 u worden de drie toegangen tot de Grote Markt in Sint Jacobsstraat, D’Hondtstraat en Diksmuidestraat opengesteld en kan iedereen gratis de eventzone betreden. Alleen via deze poorten kan je op de markt geraken. Bagage wordt gecontroleerd.
 • Parkeren binnen de perimeter is verboden vanaf 12.00 uur
 • Alle verkeer binnen de perimeter wordt volledig geweerd vanaf 14.00 u.
 • Het Vandenpeereboomplein – voetpad zijde warenhuis Carrefour - is op zondag vanaf 16 uur enkel te voet via Boterstraat - Lange Meersstraat – Korte Meersstraat bereikbaar.
 • Parkeren kan aan het stadion van KVK Westhoek, Parking Picanol in de Steverlyncklaan en parking Rijselpoort. Deze parkings blijven open tot 00.30 uur.
 • De terrassen in de Menenstraat moeten dicht vanaf 14.30 uur, het meubilair moet worden binnen genomen. Vanaf 16 uur moeten ze worden afgesloten.
 • Op de Grote Markt kunnen enkel de tweede terrassen gebruikt worden. Noch op zaterdag 29 noch op zondag 30 juli kan het derde terras uitgezet worden.
 • Alle vensters met zicht op de markt moeten op zondag dicht blijven.

Afbraak
Het materiaal wordt zo snel mogelijk na de evenementen weggehaald op 30 en 31 juli. Maar sommige constructies zijn zo groot dat de afbraak wel enkele paar dagen en nachten in beslag kan nemen. Op donderdag 3 augustus is de Grote Markt klaar om z’n volgende gasten te ontvangen: de foorkramers van de Thuyndagfoor.

Woon je op de markt of heb je er een zaak? Dan hebben de organisatoren ook jouw hulp nodig!
De organisatie van het spektakel op zaterdag- en zondagavond (BBC) heeft een speciaal verzoek aan de bewoners, handelaars en horecazaken van de markt. Om hun spektakel extra elan te geven vragen ze of de zaken en de bewoners van de markt hun lichten kunnen aansteken op vrijdag 28 juli, zaterdag 29 en zondag 30 juli tussen 20.30 uur en 23.30 uur. Ook de mensen die in een appartement op de markt wonen. Die lichten moeten voor een sfeervolle krans van licht zorgen rond een verduisterde markt.  De straatverlichting gaat dus uit maar door de lichten in de huizen rondom de markt wordt een speciaal effect gecreëerd. Alvast bedankt om dit verzoek te willen volgen.

Meer info
Vragen over verkeerstechnische en veiligheidsmaatregelen kunnen gericht worden aan Politie Arro Ieper: 057 230 530.
Vragen over de organisatie van het evenement aan Dienst Toerisme: 057 239 220.
Eventuele wijzigingen worden zo snel mogelijk meegedeeld.