Update wateroverlast Ieper - 20 november

20 november 2023

Meteo
Vandaag passeert er een nieuwe regenzone die in het uiterste westen mogelijk een onweerachtig karakter krijgt. De neerslagverwachting loopt tussen de 5 en 10 mm, met lokaal in het westen tussen de 15 en 20 mm mogelijk. Uiterst lokaal wordt gesproken over 25 mm.

Waterpeilen
Door de beperkte regen tijdens dit weekend, in combinatie met de inzet van de waterbeheerders en de hulpdiensten, blijft het peil van de Ijzer een dalende lijn aanhouden. Een normalisering van situatie zal wel nog enige tijd vergen, verschillende meetpeilen staan nog steeds hoog. Waakzaamheid blijft dus geboden.

Provinciale fase
De provinciale fase voor de wateroverlast in de provincie West-Vlaanderen is nog steeds van kracht. De crisiscel van de gouverneur blijft standby en kan op afroep bijeenkomen als de situatie dit noodzaakt.
De hulpdiensten op het terrein gingen door met monitoren van de pompen, dijken en versterkingen die aangebracht werden. De productie van zandzakken is momenteel stopgezet, er werd een voldoende grote stock aangelegd.

Geëvacueerde bewoners
De bewoners in de kritieke gebieden die in de voorbije dagen de raad kregen om te evacueren kunnen voorlopig jammer genoeg nog steeds niet naar huis terugkeren. De situatie blijft nog te precair, gelet op de neerslag die voor morgen voorspeld wordt. Over hoe en wanneer de terugkeer zal verlopen zal zo snel mogelijk nog bijkomende informatie volgen. De bespreking hiervan staat alvast op de planning van de volgende provinciale crisiscel, die doorgaat maandag 20 november om 10u30.

Straatverlichting
De provinciale crisiscel heeft in samenspraak met Fluvius beslist om de openbare verlichting in de geïmpacteerde regio nog tot en met zondagnacht 26 november ’s nachts niet te doven.

Callcenter
Het callcenter 0800 14 689 is vanaf maandag 20 november niet langer operationeel. 

Overzicht telefoonnummers
• Voor niet-dringende brandweerhulp en de aanvraag van zandzakken: gebruik het e-loket www.1722.be of bel 1722.
• Bij elke levensbedreigende situatie moet 112 gebeld worden.