Update corona - 24 maart 2021

24 maart 2021

Nu de coronacijfers opnieuw in sterk stijgende lijn gaan, is het overlegcomité vandaag vervroegd samengekomen. Volgende beslissingen werden genomen: 

• Kappers en niet-medische contactberoepen moeten opnieuw de deuren sluiten.
 
Dit zijn o.a.:
 
- de schoonheidssalons
- de niet-medische pedicurezaken
- de nagelsalons
- de massagesalons
- de kapperszaken en barbiers
- de tatoeage- en piercingsalons.
 
• Niet-essentiële winkels moeten op afspraak werken.
 
Niet-essentiële winkels mogen enkel klanten ontvangen op afspraak, waarbij het maximaal aantal klanten dat tegelijk binnen mag, afhangt van de grootte van de winkel en met een absoluut maximum van 50 personen. Twee personen uit hetzelfde gezin mogen samen de winkel binnen.
 
Leveringen aan huis en afhaal blijven mogelijk op voorwaarde dat er geen fysiek contact is en de winkelruimte niet betreden wordt. 
 
Essentiële winkels (onder meer voedingswinkels, apothekers, maar ook winkels voor hygiëne-producten, kledingstoffen, bloemen en planten, telecomwinkels en kranten- en boekenwinkels) mogen klanten blijven ontvangen zonder afspraak. 
 
• Afstandsonderwijs vanaf maandag 29 maart tot en met 2 april voor alle scholen, behalve het kleuteronderwijs.
 
De lessen van alle onderwijsniveaus (lager en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, hoger onderwijs en sociale promotie) worden opgeschort van 29 maart tot en met 2 april. Kleuterscholen blijven open.  Er mogen nog wel examens georganiseerd worden in de week voor de paasvakantie.
 
Tussen 29 maart en 2 april wordt voor kinderopvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en voor personen die in de onmogelijkheid zijn om voor opvang te zorgen. De lessen hervatten na de paasvakantie op maandag 19 april, indien mogelijk volledig als contactonderwijs voor het secundaire niveau.
 
Jeugdkampen en buitenschoolse activiteiten voor scholieren zijn wel mogelijk, in beperkte groepen van maximaal 10 jongeren en zonder overnachting.
 
• Buiten mag je nog samen komen met maximum 4 personen, en niet meer met 10 personen.
 
De groep van mensen (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld) die elkaar buiten mogen ontmoeten, wordt beperkt tot maximaal vier. Gezinnen groter dan vier mogen zich uiteraard wel met meer verplaatsen.
 
• Telewerk is nog steeds verplicht, er zullen meer controles komen.
 
De controles op verplichte telewerk worden opgedreven en verscherpt.
 
Werkgevers moeten een register bijhouden waarin de planning staat van wie er wanneer aanwezig zal zijn op de werkvloer. Ook openbare besturen dienen zich aan de verplichtingen van telewerk te houden.
 
• Het reisverbod blijft van kracht.
 
Niet-essentiële reizen tijdens de paasvakantie blijven verboden. De grenscontroles worden gevoelig opgevoerd.
 
"Kiezen voor de korte pijn"
 
Deze maatregelen gelden alvast voor de komende 4 weken. Het Overlegcomité kiest voor de korte pijn om de toekomstige versoepelingen niet in het gedrang te brengen en om de huidige coronacijfers te doen dalen. Het aantal besmettingen is de laatste twee weken immers verdubbeld (met vooral een sterke stijging bij tieners en 40- tot 64-jarigen) en ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt fors. De meeste besmettingen en clusters worden vastgesteld in het onderwijs en op het werk.
 
Met dit pakket aan 'afkoelingsmaatregelen' wil men deze trend een halt toe roepen.