Transmobil: mobiel over de grenzen heen

Transmobil is een Interreg V project dat loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2021. Samen met de 21 partners van het project ijveren we voor een verbetering van de mobiliteit in de grensoverschrijdende plattelandsregio waar er weinig tot geen alternatieven zijn voor het gebruik van de eigen wagen. Dat doen we door nieuwe mobiliteitsoplossingen aan te reiken, in de eerste plaats voor de bevolking die geen wagen ter beschikking heeft. We willen met dit project echter ook mensen bereiken, die openstaan voor een meer duurzame manier van leven, die bereid zijn tot andere vormen van mobiliteit en die hun afhankelijkheid van de auto willen afbouwen.

Hoe gaan we te werk?

Vier zaken staan centraal in het project:

- de realisatie van een grensoverschrijdend netwerk van hubs

- de actualisering van de grensoverschrijdende kaart van het openbaar vervoer

- oprichten van een kennisplatform grensoverschrijdende mobiliteit

- de opstart van een grensoverschrijdende mobiliteitscentrale

 

Wat zijn hubs?

Hubs zijn centrale punten in de dorpen in de grensregio, waar mensen terecht kunnen voor een huurfiets, een deelwagen, een aansluiting bij het bestaande netwerk van openbaar vervoer, etc. Deze hubs kunnen naast de mobiliteitsfunctie ook een sociale of economische functie hebben, zoals een lokale kruidenier, een co-workingplek, …

 

Een grensoverschrijdende kaart van het openbaar vervoer

De nieuwe hubs worden geïntegreerd in een vernieuwde, grensoverschrijdende kaart van het openbaar vervoer. De grens oversteken met de wagen is niet moeilijk, maar wie dat niet met de wagen kan doen en opteert voor het openbaar vervoer, heeft het ten eerste al moeilijk om bestaande verbindingen te vinden die de grens over gaan, want die zijn bijna onbestaande. Ten tweede is het ook moeilijk om te weten waar je informatie vindt over verbindingen die tot dicht bij de grens rijden. Een grensoverschrijdende kaart van het openbaar vervoer geeft zicht op de bestaande verbindingen per bus en trein en op de nieuwe hubs en beantwoordt zo aan de noden van de inwoners van de grensregio.

 

Het oprichten van een grensoverschrijdend kennisplatform mobiliteit

Een  kaart alleen is niet genoeg. Willen we dat er ook effectief  op bepaalde plaatsen bussen de grens over gaan, of dat er tussenverbindingen komen van de ene lijn naar de andere, dan is het nodig dat de experts ter zake in Frankrijk en in België elkaars werkgebied kennen en informatie en kennis kunnen uitwisselen. Dat is de basis die we ook in dit project zullen leggen.

 

De opstart van een grensoverschrijdende mobiliteitscentrale

Als resultaat van deze uitwisseling van kennis en expertise, kunnen we opstarten met een grensoverschrijdende mobiliteitscentrale. Dat is een website, waarop gebruikers hun traject kunnen uitstippelen van punt A naar punt B in de grensregio. Daarbij kunnen ze gebruik maken van het openbaar verover, maar ook van alternatieve vervoerswijzen, zoals een taxirit tot aan een bushalte, deelauto’s, huurfietsen, elektrische fietsen, …

Logo