Toelating muziekactiviteit

Online aanvragen Maak een afspraak

Indien je een activiteit wil organiseren met elektronisch versterkte muziek moet je een aanvraagformulier (meldingsfiche) indienen conform de politieverordening van de stad Ieper. Via dit formulier krijgt de organisator indien nodig,  een aantal toelatingen afgeleverd door de stad Ieper. 

Je vermeldt in het formulier de aard van de muziekactiviteit (optreden, fuif ...) en geeft aan wat het maximale geluidsvolume is.

Voorwaarden

Om de toelatingen te krijgen is het absoluut noodzakelijk het aanvraagformulier ten laatste 4 weken voor de activiteit te bezorgen aan de Stad Ieper, dit kan schriftelijk aan de dienst Milieu of via het online aanvraagformulier.  Hoe vroeger je dit formulier afgeeft, hoe sneller de toelatingen afgeleverd kunnen worden. Op die manier ben je zeker dat de activiteit kan plaatsvinden!

Procedure

1. Er dient een aanvraagsformulier (meldingsfiche) ingediend te worden bij de dienst Milieu. Dit kan schriftelijk of digitaal via het online aanvraagformulier

2. Het online aanvraagformulier dient vergezeld te worden van een ondertekende overeenkomst tussen uitbater en organisator. Gelieve deze overeenkomst (bijlage) hier te downloaden, in te vullen en up te loaden bij het aanvraagformulier. 

3. Voor de start van de activiteiten krijgt de organisator dan een document met:

 1) Toelating m.b.t. de geluidsnormen die van toepassing zijn op de activiteit

    • Voor elektronisch versterkte niet-ingedeelde muziekactiviteiten een toelating van het college van burgemeester en schepenen conform Vlarem II art. 6 .7.3.

    • Voor elektronisch versterkte muziekactiviteiten in een inrichting klasse 2 of 3 een toelating/afwijking van het college van burgemeester en schepenen conform Vlarem II art. 5.32.2.2.bis 

 2) Toelating m.b.t. het einduur voor het produceren van muziek tijdens activiteit
 3) Toelating van de burgemeester om vrijwillige bewakers in te schakelen op de activiteit (indien van toepassing)
 4) De politieverordening m.b.t. de verkeersafwikkeling rondom de plaats van de activiteit (indien noodzakelijk)
 5) Het brandvoorkomingsattest voor de inrichting waar de activiteit plaatsvindt

Regelgeving

In functie van het geluidsvolume moeten flankerende maatregelen toegepast worden.
Een uitgebreide toelichting hierbij is na te lezen op onderstaande link.
Samengevat:
* minder dan 85 dB(A): geen flankerende maatregelen noodzakelijk (achtergrondmuziek)
* meer dan 85 en minder dan 95 dB(A): geluidsmeting verplicht
* meer dan 95 en minder dan 100 dB(A): geluidsmeting en -registratie is verplicht, oordopjes voor publiek zijn beschikbaar.

Het einduur van de muziekactiviteit is bepaald in de politieverordening. Hierbij is er onderscheid tussen muziekactiviteit in open lucht, tent of in een zaal/loods.  Het einduur is respectievelijk uiterlijk 2u, 3u of 4u.  Telkens dient een uur voor dit einduur de activietit reeds afgebouwd (stoppen drankverkoop, verminderen geluidsvolume...).
In de toelating kan een strenger einduur worden opgelegd.

Voor een occasionele muziekactiviteit is steeds een toelating van het schepencollege vereist.  Zoals bepaald in de Vlaamse milieuwetgeving, kunnen voor eenzelfde locatie  maximaal 12 toelatingen per jaar en twee toelatingen per maand worden toegestaan.
Dit geldt niet voor de zalen waar een milieuvergunning/omgevingsvergunning voor bestaat: in dat geval gelden de voorwaarden uit deze vergunning.

Online aanvragen Maak een afspraak

Contactinformatie