Toelage aan personen voor het gebruik van incontinentiemateriaal

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Contactinformatie

Toelage aan personen voor het gebruik van incontinentiemateriaal

Toe te voegen bijlagen

Belangrijk!: Vanaf 01/01/2020 wordt de incontinentietoelage niet meer toegekend. Je kan de toelage voor 2019 (aankopen van 01/01/2019 tot 31/12/2019) nog aanvragen tot 30/06/2020.

Gegevens aanvrager

Aankoopbewijs van minimum 730 stuks incontinentiemateriaal met absorptievermogen, afgeleverd door een medische speciaalzaak of apotheek met gedetailleerde vermelding van de aankoopdata (facturatie over 12 maanden). Dit met een minimum totaal aankoopbedrag van € 400. 

  • Voor kinderen van 3 t.e.m. 18 jaar dient men nog het algemeen attest bij te voegen. (attest met pijlers)

Opmerking: de toelage kan slechts éénmaal per jaar worden uitbetaald.