Heb je een beperking en wil je je inzetten voor een toegankelijk Ieper?

29 december 2021

Samen sterk is een beweging van en voor mensen met een beperking. “We willen vooral laten zien dat we mensen zijn met mogelijkheden. We willen onrecht bestrijden en mensenrechten verdedigen. En ons inzetten door te werken aan thema’s zoals relaties, toegankelijkheid in Ieper, toegankelijkheid in de horeca, beter busaanbod …

Interesse om aan te sluiten? De ontmoetingen vinden plaats in biNus, Rijselstraat 98, 8900 Ieper.

Neem contact op met Nico (0494 230 698) of met Westhoek Vrije Tijd Anders Ieper (057 215 535).

Samensterk wordt ondersteund door Onze Nieuwe Toekomst (www.ont.be) en Westhoek Vrije Tijd Anders Ieper (www.wvavzw.be). De Ieperse Stedelijke Adviesraad Toegankelijkheid (ISAT) is verheugd omdat ook de Ieperse ‘Samen Sterk’-vereniging toetreedt. ISAT is een raad van mensen met en zonder beperkingen die bekommerd zijn om de toegankelijkheid van onze stad.

Info ISAT: 0472 832 549 of iepersetoegankelijkheidsraad@gmail.com.